Ontmoeting met je Tweelingziel –De tweelingziel begint altijd van binnen.

Ontmoeting met je Tweelingziel

door Mary Dunlop.

“Iedere man heeft een vaststaand eeuwig beeld van vrouwen, niet het beeld van een bepaalde vrouw, maar een voor hem vaststaand vrouwelijk beeld. Dit is van oorsprong een onbewust beeld, een erfelijke factor welke gegraveerd is in het organische stelsel van de man…” – Carl Gustav Jung

Een van de meest waardevolle lessen die ik heb geleerd van mijn persoonlijke reis (mijn reis terug naar mijn ‘Zelf’) is het doorslaggevende belang van het leren kennen van de ‘tweeling in mij’ – onze aanvullende energie die vaak ‘tweelingziel’ wordt genoemd.

De tweelingziel kan de reden zijn dat we ons, zowel bewust als onbewust, aangetrokken voelen tot bepaalde mensen in ons leven. De tweelingziel is ons geheugen van dat eeuwige beeld.

Als we ons richten op meditatie, visualisatie, tekenen, schrijven, schilderen, liedjes schrijven, dichten etc., dan zijn we waarschijnlijk in staat om een helder beeld te schetsen van onze tweelingziel. Echter zullen we niet snel in onszelf zoeken naar de perfecte liefde, zelfs als we weten dat de plek in ons de plek is waar we juist moeten starten met zoeken.

De ontmoeting met je tweelingziel is op de eerste plaats een psychisch proces, waarbij het hogere deel in jezelf het aanvullende deel aantrekt. Wanneer je eindelijk deze verbinding hebt bereikt, voel je hem of haar daar, aanwezig in jeZelf. Als je echt je eigen tweelingziel wil vinden, begin dan juist niet met bewust zoeken.

Concentreer je op het licht en de tweelingziel zal zich vanzelf aandienen, afgaand op het licht wat jij uitstraalt. Wellicht weet je niet waar jouw tweelingziel zich bevind, maar het weet wel waar jij bent. Ben tevreden met enkel wachten; het zal komen.

Alleen zij die hun tweelingziel hebben gevoeld kunnen het begrijpen. Altijd teleurgesteld zijn, altijd op zoek naar iemand, maar je kunt hem niet vinden! Je denkt: ‘dit is de ware!’. En dan, na een tijdje, realiseer je je dat het de ‘ware’ niet is. Dus, is het misschien iemand anders? En zo gaat het door, totdat je je realiseert dat je tweelingziel al die tijd in jou heeft gezeten. En vanaf dat punt vind je hem… Als je ware vervulling wil, zul je je eerst moeten verenigen met jezelf.” – O. M. Aivanhov

Ontmoeting met je Tweelingziel – alles begint in jeZelf

Onze relaties buiten onszelf zijn altijd indicatoren van ons innerlijk. Wat representeert een romantische relatie of diepe aantrekking tot iemand? Het representeert de innerlijke verhouding tussen onze mannelijke en vrouwelijke energieën. Als je weet welke van deze energieën jouw tegenhanger vormt, ben je een stap dichterbij het ontdekken van jouw tweelingziel. Het kan de mannelijke of vrouwelijke energie zijn. Geslacht maakt niet uit. Wat belangrijk is, is jou relatie tot die innerlijke energie.

Voorbeeld: een vrouw identificeert zich meer met haar innerlijke vrouwelijke energie. Hoe voelt ze zich dan tegenover de mannelijke energie? Omarmt ze het, verwerpt ze het of is ze ermee in strijd? Vooral in spiritueel verbonden relaties is het nooit de ‘buitenkant’ (in dit geval de vrouwelijke energie) die overheerst. Alles begint in je en de essentie van jouw ware tweelingziel (dat eeuwige beeld) kan altijd worden teruggevonden in je psyche.

Als een relatie die je met iemand hebt nergens op lijkt te slaan (je kunt jezelf afvragen waarom je je überhaupt aangetrokken voelt tot deze persoon) keer dan terug in jezelf – de tweelingziel in jou en je innerlijke wijsheid. Je zult je antwoorden daar vinden.

“De relatie van tweelingzielen is eeuwig. Het is niet iets wat je buiten jezelf moet zoeken. Het is iets waar je je op afstemt diep in jezelf. Het herkennen van de tweelingziel is een ‘innerlijk weten’. Jouw gevoelens naar de buitenwereld zullen je het antwoord niet geven.

Toch zullen je gevoelens soms verkeerd zitten. Gebruik dan jouw ‘innerlijk weten’ om te kijken wat er aan de hand is. Las een periode van alleen zijn in. Vast en bid. Vraag God om je het goede en het slechte in een relatie te laten zien. Maak geen beslissing totdat je zeker bent van jezelf!” – Rev. Neroli Duffy

VRAAG: Ik ben benieuwd: kan de tweelingziel buiten jeZelf bestaan (in een ander persoon) als het enkel een verborgen kant van jou is?

ANTWOORD: Het innerlijk trekt het uiterlijke aan.

De tweelingziel begint altijd van binnen. Het is niet iemand die je in de buitenwereld moet zoeken. Vind het in eerst in jeZelf – dat eeuwige beeld, dat verborgen deel van jou – en dan ben je in staat om diezelfde energie ook in een ander persoon te herkennen.

“Wanneer je iets wil voor jezelf wat je hoopt te krijgen van een specifiek persoon, dan noemen we dit de ‘Wet van Aantrekking’, maar met beperkingen. Als je beslist dat je een fijne relatie wilt en je je openstelt om alles te ontvangen wat het universum je kan geven, dan is dat de ‘Wet van Aantrekking’ en je zult op de juiste trilling/frequentie zitten hiervoor.

Omdat er een ander persoon bij betrokken is, welke ook zijn of haar eigen intenties heeft, kun je niet controleren of bepalen wat hij of zij moet doen. Je kunt het universum niet forceren om iemand een bepaald gevoel over jou te laten geven.
Dat betekent niet dat de ware niet in je leven kan komen. Het kan juist zo werken. Je kunt het universum niet vragen om jou een bepaald persoon te geven. Om het universum te vragen om iets te laten gebeuren, zou zoiets zijn als zwarte magie of ‘mind control’. Wat je moet doen is jezelf openstellen om een liefdevolle relatie te krijgen en jezelf voorbereiden deze relatie te ontvangen. Wat als het universum probeert om jou de perfecte levensgezel te sturen en jij blijft erop staan dat het slechts een bepaald persoon mag zijn?” – Erin Pavlina

Nogmaals, het gaat om bewustwording en begrip. Als we ons niet bewust zijn van ons ‘verworpen deel’, snappen we meestal niet waarom we ons aangetrokken voelen tot bepaalde personen, vooral als ze niet geschikt of beschikbaar blijken te zijn om te delen in een gezonde, liefdevolle relatie. Voorbeeld: als je jouw tweelingziel ervaart door pijn en het gevoel alsof je heen en weer wordt geslingerd als gevolg van jouw verborgen deel, waardoor je liefde niet op dezelfde manier beantwoord wordt, kan het zijn dat je in plaats van het aantrekken van jouw tweelingziel je onbewust het ‘verworpen deel’ van jeZelf terugziet in zo’n relatie.

Meestal is het zo, dat zodra we ons herkennen en verenigen met dat ‘verworpen deel’ van onsZelf, we bewust weten wie goed voor ons is. Dan begrijpen we de definitie van het type relatie die we willen in ons leven.

Wanneer iemand dat ‘verworpen deel’ vindt, vinden zij dat missende stukje van de puzzel en begint het aantrekken van de persoon waar ze oprecht verliefd op kunnen worden – en daarmee ook de persoon die oprecht verliefd wordt op hen. En ja, er is absoluut iemand zoals dat voor iedereen!

Vergeet nooit, ware liefde gaat nooit over het verlagen van jouw eigenwaarde. “Het gaat altijd om liefde, op de eerste plaats liefde voor jezelf, wat ons verteld dat we het verdienen om bij iemand te zijn die ons respecteert, eert en waardeert en volledig in staat is zich met de ander te verbinding door pure liefde. Is dit niet het geval, laat deze personen zelf werken aan het vinden van een balans in hun vrouwelijke en mannelijke kanten; iedereen heeft al genoeg werk om zichzelf te vinden en te begrijpen.
Als iemand in balans komt, zullen anderen in de omgeving als volgt handelen: 1) anders reageren; 2) het terug projecteren; 3) niet in staat zijn om zich aan de hogere frequentie/trilling aan te passen, waardoor de relatie over gaat om ruimte te maken voor een nieuwe, beter passende relatie.” – Ruthie Grant PH. D.

De tweelingziel gaat over het volledig afgestemd zijn op jeZelf – de heilige plek diep in jou en de goddelijke mannelijke en vrouwelijke energieën die in jou schuilen. Het gaat over het ontdekken van jouw kern – jou authentieke IK. Dat is wat het verschillend maakt van de relatie als zielsverwanten (soulmate) en het is ook waarom velen hun tweelingziel op andere manieren ontdekken (in dromen, meditatie, visualisatie etc.). Sommigen geloven daarom ook dat een fysieke ontmoeting met hun tweelingziel niet altijd nodig of belangrijk is.

Degene met wie we samenwerken om te evolueren en groeien binnen de context van onsZelf, is de representatie van de ware tweelingziel. Dit kan, in sommige gevallen, een ander deel buiten onsZelf zijn (een persoon) of een goddelijk deel waarmee we via de Bron en door ons eigen beeld contact mee maken via meditatie, reizen, droomwerk, verbeeldingstechnieken en -gesprekken.
“De goddelijke Geliefde is geest zonder lichaam; de spirituele geliefde (bedoeld: de mystieke geliefde) bezit zowel geest als lichaam.” – Henry Corbin

Of je jouw geliefde vind in jouw innerlijke belevingswereld of juist in de buitenwereld, wat we bedoelen met ‘de tweelingziel hereniging’ zal altijd binnen in jeZelf plaatsvinden. Nogmaals, het is een innerlijke gebeurtenis. Je begint je eigen eenheid te ervaren. Langzaam kom je tot een bepaalde staat van zelfacceptatie. Pijnlijke herinneringen uit het verleden verwelkom je met vrede. Oude wonden helen. Je ziel zal zich vrij gaan voelen. En jij zult jouw tweelingziel meer en meer gaan voelen, zodra je arriveert op jouw innerlijke plek van liefde en vreugde.
De tweelingziel frequentie/trilling bied jou wat je nodig hebt om volledig jeZelf te zijn, zodat je meer kunt invoelen op anderen en meer liefde kunt ervaren (en delen). De reis ernaartoe is slechts een pad. De eindbestemming is harmonie en eenheid.

Soms kunnen mensen een krachtige fysieke aantrekkingskracht (waarschijnlijk een projectie van het andere deel van de tweelingziel) verkeerd aanzien voor ware liefde of ze raken steeds meer geobsedeerd door het idee liefde te moeten hebben, het beeld van liefde of het beeld dat zij zelf gecreëerd hebben van de persoon naar wie zij zich aangetrokken voelen. Als je jezelf niet goed kent en je ziet of ontmoet iemand die krachtige gevoelens bij je oproept, is de kans aanwezig dat je deze gevoelens aanziet voor de tweelingziel liefde. Echter is dit het niet. Dit gevoel zal zijn eigen weg gaan, omdat het niet beantwoord wordt of het alchemistische proces wordt opnieuw opgestart met een ander persoon, nadat de projectie uitgewerkt begint te raken. Om jouw ware tweelingziel te (her)kennen, moet je het ‘verworpen deel’ leren kennen – je moet jeZelf leren kennen.

Ontmoeting met je Tweelingziel – alles begint in jeZelf

Tweelingziel connecties vereisen een open hart. Een open hart betekent ook een open geest en dat betekent dat je geen verwachtingen moet hebben met betrekking tot een mogelijke uitkomst. Anders gezegd, de stadia van de tweelingziel waarover je leest op internet zullen je wellicht niet verder helpen, tenzij je ze figuurlijk opvat op de manier waarop ze oorspronkelijk bedoeld waren. Kijk maar naar het mythologische verhaal over Psyche en Eros, hun karakters zijn gecreëerd om de relatie tussen de Ziel en Liefde te symboliseren. Erkenning, beproeving, nood, dynamiek, overgave, uitstraling en harmonie, stadia van de weg naar de tweelingziel, allemaal INNERLIJKE gebeurtenissen.

Elke spirituele reis vereist tot op zekere hoogte een bepaalde mate van inzicht in de informatie die men leest. Toen ik mij bewust op dit pad begaf, vond ik verhalen over tweelingzielen waarvan bij mij de alarmbellen begonnen te rinkelen. Er werd geschreven dat het ontmoeten of vinden van de tweelingziel exclusief is – goddelijke liefde zou slechts voor een enkeling weggelegd zijn. Natuurlijk is dit niet waar, zoals velen van ons weten. Ieder heeft een gelijke kans om zijn of haar tweelingziel te ontmoeten. Als we bijvoorbeeld onze ogen sluiten en onze kwetsbaarheid voelen, onze sensuele energie, onze ziel – onze ware IK – dan kunnen we zeker de kostbare en onmiskenbare energie van onze tweelingziel voelen. Dit is slechts een enkel voorbeeld waarom het zo belangrijk is om je eigen intuïtie te volgen en zelf een oordeel te vormen over informatie die je leest of advies dat je ontvangt.

“Geloof niets, slechts omdat je het hebt gehoord. Geloof niets, slechts omdat het gefluisterd of gezegd wordt door velen. Geloof niets, slechts omdat het door leraren wordt uitgedragen.Als je hebt geobserveerd en geanalyseerd en je bevindingen zijn positief – het lijkt redelijk en in het belang van een ieder – accepteer het en leef ernaar.” – Woorden van wijsheid van Buddha

Er zijn veel geloven en onderwijs wat betreft het thema tweelingzielen. Sommige mensen vinden hun tweelingziel(energie) in geest en/of plaatsen het in verband met hun innerlijke geliefde (het ‘verworpen deel’). Anderen brengen het in verband met hun fysieke partner. Voor sommigen zijn vorige levens in deze ook belangrijk, terwijl voor de meesten (waaronder ik) het vooral om het Nu draait. Het is belangrijk te weten dat niets vaststaat. Het kan goed zijn dat je je reis begint met een bepaalde overtuiging of geloof, waarna je na een aantal omwegen en gebeurtenissen tot inzicht komt dat er meer is, of wellicht iets anders. Dat is de schoonheid, de mystiek, het spirituele van de reis naar je tweelingziel. Het is aan jou om het te ontdekken (door je eigen hart en geest). En het is altijd voor jou te bezitten.

Bewaar voor later op Pinterest:

Ontmoeting met je Tweelingziel – alles begint in jeZelf

 

5-hoek

Overige artikelen

Waarom je de frequentie van je muziek wellicht wilt aanpassen
Waarom we ons tegen verandering verzetten & hoe we dat stoppen
3 manieren om sneller in slaap te vallen & voor een betere nachtrust
Emotionele Eerste Hulp voor angstige hoogsensitieve kinderen
Het herstellen van je oorspronkelijke blauwdruk
8 wetenschappelijk ondersteunde redenen om ‘Ohm’ te zingen
5 zinnen die waardevoller zijn dan “ik hou van jou”
Hoe serieus neem jij jezelf eigenlijk?
De Wet van Aantrekking: pas op voor magisch denken
Sta aan mijn graf zonder verdriet
Wanneer gaan ze mijn grenzen respecteren?
Pijnappelklier: de zetel van de ziel?