Hsp: ben jij introvert of extrovert?

Heb je veel vrienden en houd je van feestjes? Of ben je een gereserveerd type, die drukte vermijdt en goed alleen kan zijn. Grote kans dat je jezelf dan als introvert of extrovert kan bestempelen.

Het was de Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung die ontdekte dat ons brein op twee manieren functioneerde.

  1. Op een rationele manier waar een extraverte manier van expressie bij past.
  2. Op een beschouwende, intuïtieve manier met een introverte wijze van uiten.

De schatting is dat ongeveer 20% van de bevolking introvert is. Introverte personen zijn daarmee in de minderheid, en zullen moeite hebben om zich aan te passen in een wereld die overwegend extrovert is ingesteld.

Myers-Briggs Type Indicator

Katharina Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Myers borduurden voort op de theorie van Jung met wat bekend staat als de Myers-Briggs Type Indicator. De MBTI is een systeem om de verschillen in persoonlijkheden onder te verdelen.  Kort samengevat werden er vier tweedelingen (dichotomieën) ontdekt, die vrij goed corresponderen met het introverte en extroverte type.

1.Extraversie waarbij men energie en inspiratie vooral uit de omgeving put. Ten tweede introversie waarbij men zijn energie uit de innerlijke belevingswereld haalt.

2.Neemt iemand graag feitelijke informatie op uit de omgeving, of gaat iemand af op innerlijke ervaring en is men intuïtiever?

3.Neemt men beslissingen op basis van logica, of is men gevoelsmatig ingesteld?

4.Heeft men een planmatige wijze van werken, of wordt er spontaan en flexibel gehandeld?

Wat is het verschil?

Of iemand introvert is dan wel extravert, is een kwestie van afstemming van zijn of haar bewustzijn. Het bijzondere is dat bewustzijn als een schijnwerper op iets gericht kan worden, wat we “aandacht” noemen.

Een introvert persoon  heeft zijn aandacht (dit is energie) voornamelijk naar binnen gekeerd, en geconcentreerd op de eigen gevoelens en gedachten. Hij beschouwt zijn innerlijke wereld en beleving als graadmeter voor zijn uiterlijk handelen.ambivert persoon

Bij een extrovert persoon is het precies omgekeerd. Zo iemand zal eerst de aandacht en energie naar buiten richten op andere personen en gebeurtenissen, om vervolgens de omgeving als criterium te stellen voor hetgeen er wordt gedacht en innerlijk beleefd.

Wanneer we introverte en extroverte personen in een groep observeren, merken we duidelijk verschillende reacties.

Extraverte mensen trekken conclusies en vormen hun mening door met andere mensen te discussiëren en te brainstormen.

Introverten zullen daarentegen eerst eens goed gaan nadenken, en hun indrukken afwegen alvorens met een mening te komen.

Extroverten weten meteen wat ze willen, en staan snel klaar om dit te vertellen. Ze zien snel kansen om te krijgen wat ze willen. Zodra extraverte mensen iets willen, gaan ze direct enthousiast aan de slag.

Introverten zijn daar nogal terughoudend in en moeten gestimuleerd worden om hun zegje te doen. Zij weten ook best wat ze willen, maar zullen eerst de mogelijkheden afwegen alvorens tot actie over te gaan.

Bij extroverte types zijn het denken, voelen en/of willen naar buiten gericht en bij de introverte types juist naar binnen. Extroverte personen zijn meer emotioneel ingesteld, maar bij introverte personen ligt de nadruk meer op het denken.

Hoewel de mens hierboven op vele manieren wordt ingedeeld, zijn de grenzen in werkelijkheid niet zo strikt. Zuiver extroverte en introverte personen zullen er wel niet bestaan of een zeldzaamheid zijn, want de meeste mensen zullen wel trekjes van beide types in zichzelf herkennen.

In hoeverre de weegschaal doorslaat naar het introverte of extroverte karakter is bovendien van verschillende factoren afhankelijk, zoals leeftijd, situatie en achtergronden. Oudere mensen bijvoorbeeld, zijn in het algemeen meer beschouwend ingesteld. En in gezelschap van vrienden zullen introverte persoonlijkheden zich natuurlijk spontaner uiten dan bij vreemden.

Toch zullen veel mensen zichzelf herkennen als typisch introvert of extrovert.

Eigenschappen van introverte personen

Door hun innerlijke beleving centraal te stellen halen introverte mensen energie uit zichzelf. Informatie wordt eerst innerlijk verwerkt en een plaats gegeven alvorens men met een reactie komt.

Het verwerkingsproces werkt ook vrij nauwkeurig, en de persoon zal een zaak eerst terdege overpeinzen alvorens er een mening over te uiten. Andere mensen merken dit bedachtzame gedrag op omdat de introverte mens langzaam spreekt, wel een paar keer pauzeert tijdens het spreken zodoende zijn woorden weloverwogen te kiezen. Introverte mensen hebben een rustig karakter en zijn liever alleen dan in een groep.

Kwaliteiten zijn:

De introverte persoonlijkheid kenmerkt zich door ordelijk en zorgvuldig optreden. Ze zijn bedachtzaam en bescheiden. Het zijn geduldige, toegewijde personen die goed kunnen luisteren.

Ongunstig:  

We zien de introverte mens vaak traag reageren en aarzelen om een beslissing te nemen. Ze zijn erg kritisch, soms op het pietluttige af. Door de afstandelijkheid en geslotenheid kan deze persoon onzichtbaar worden voor zijn medemens.Hsp introvert-extrovert

Eigenschappen van extroverte personen

Extraverte mensen verkrijgen hun energie door zich op de buitenwereld te oriënteren. Ze krijgen hun energie uit interactie met anderen. Extraverte mensen zijn grage praters. Zij praten graag over wat hen bezighoudt, want praten is voor hen een manier van verwerken. Ze zijn minder precies dan de introverten, hebben vaak een eigen interpretatie en nemen het minder nauw met de feiten. Ze zijn graag onder de mensen en houden van actie.

Kwaliteiten zijn:

De extraverte mens is spontaan, openhartig en assertief, waardoor ze ook zelfverzekerd overkomen.  Ze zijn openhartig, speels en levendig.  Gewoonlijk nemen ze het initiatief en vertonen ze veel enthousiasme en daadkracht.

Ongunstig:

Wanneer de kenmerken van de extroverte persoon uit balans zijn, verandert graag praten in loslippigheid. Behoefte aan contact kan leiden tot opdringerigheid. Verder kunnen ze fanatiek en drammerig overkomen. Rustig luisteren is niet hun beste kwaliteit.

Hsp introvert extrovert

Interessant is, dat de meeste hoog sensitieve personen tevens introvert zijn, te weten 70%.

HSP-ers zijn te onderscheiden in rustzoekers en sensatiezoekers (High Sensation Seekers, HSS). Het zijn met name de rustzoekers die eigenschappen vertonen van het introverte karakter. De sensatiezoekers onder de HSP-ers vertonen een meer extrovert gedrag. Zij leven juist op bij veel prikkels in de buitenwereld.

Introvert, extrovert in de astrologie

Er bestaat een duidelijke relatie tussen introverte en extroverte kenmerken en de astrologie.

Extroverte kenmerken vallen onder de positieve dierenriemtekens Ram, Tweelingen, Leeuw, Boogschutter en Waterman. Zij horen bij de elementen vuur en lucht. Het vuur in deze tekens zorgt onder andere voor enthousiasme, daadkracht en een sterke wil. De luchttekens duiden op contact en communicatie.

Introverte kenmerken vallen onder de negatieve dierenriemtekens Stier, Kreeft, Maagd, Schorpioen, Steenbok en Vissen. De bijbehorende elementen zijn Aarde en water. Aarde tekens zijn nogal behoudend ingesteld, terwijl het element water voor flexibiliteit en gevoeligheid zorgt.narcisten

Yin en Yang

Een andere overeenkomst valt op met betrekking tot de begrippen yin en yang.

Het yin-element (het vrouwelijke, passieve) past bij het introverte karakter.

Het yang-element (het mannelijke, actieve) sluit aan bij extroverte personen.

Mogelijk moeten wij de achtergrond van het introverte en extroverte karakter dus bij het yin en yang principe zoeken.

Beide waarden yin en yang kunnen enkel in relatie tot elkaar bestaan, en wederkerig op elkaar reageren. Zo bepalen wij de hoeveelheid licht en warmte enkel in relatie tot de hoeveelheid duisternis en kou. Bij yin en yang gaat het om een dynamisch proces dat voortdurend naar evenwicht streeft tussen beide extremen.

Het heeft er veel van weg dat dit principe eveneens van toepassing is op de introverte en extroverte energie van iemand, die evenals warmte en kou meetbaar is op een schaal. Links en rechts op de schaal liggen de extremen introvert en extrovert. Als je laag scoort slaat de wijzer uit naar introvert. Als je hoog scoort ben je uitgesproken extrovert ingesteld.  Is de weegschaal in balans, dan zal ons bewustzijn in evenwicht zijn. Dat wil zeggen: de aandacht (en energie) is dan niet te veel naar buiten, noch te veel op zichzelf gericht.

Zo zien wij dat alles teruggrijpt op de beginselen yin en yang, en met elkaar in samenhang is.

Anderen lazen ook:

  1. Introvert of Extravert: Omgaan met de buitenwereld
  2. Waarom ik het moeilijk vind om introvert te zijn.
5-hoek

Overige artikelen

Pijnappelklier: de zetel van de ziel?
De pijnappelklier is de zetel van de ziel
10 Universele wetten van het bestaan
Overkomt het leven je of creëer je het zelf?
Beelddenken: een lastige gave? check hier de kenmerken
Aards lijden: mag je boos zijn op het universum?
Waarom voelen hoogsensitieve mensen zich tot ongezonde liefdesrelaties aangetrokken?
Autisme bekeken vanuit een spiritueel perspectief
Hoogsensitief: je eigen energie afschermen wanneer dat nodig is
De feestelijke genezing van een vorig leven
Minimaliseren: 5 levensveranderende dingen die gebeuren als je minimaliseert
Candida albicans als spirituele leermeester…