Wat is de nieuwe tijd? Geen religie maar een wereldfilosofie

Dit wordt een discussie over de “Nieuwe Tijd” ( New Age) – die al veel eerder had moeten plaatsvinden – en is gericht aan al diegenen die gewoon nieuwsgierig zijn (zoals ik – Lee – dat vroeger ook was).

door Lee Carroll, 1999

Misschien heeft één van je vrienden je dit artikel gegeven om je te helpen begrijpen waar ze op het moment mee bezig zijn. Misschien was je bezorgd dat ze zich bij een of andere sekte hebben aangesloten. Je hoeft verder niets van al dat ‘griezelige’ gechannelde materiaal te lezen om je vriend te kunnen begrijpen en deze informatie wordt je niet aangeboden om je van geloof te laten veranderen. Het doel is alleen om je op de hoogte te brengen en eventueel je mate van verdraagzaamheid te verhogen.

Wie schrijft dit stuk eigenlijk? Goed, ik ben een zogenaamd “channel” en schrijver van een aantal boeken; maar voordat ik ‘zonderling’ werd was ik al twintig jaar geluidstechnicus en een logisch denkend en eerlijk mens. Ik vind nog steeds dat ik een fatsoenlijk mens ben, alleen een beetje vreemd misschien. Als technicus ben je niet bij voorbaat ontbloot van vrije spirituele gedachten. Mijn intuïtie met betrekking tot spirituele zaken won het uiteindelijk van dat, wat ik vanaf mijn geboorte geleerd had over God. Het werd heel logisch voor me, meer zelfs dan de mythen der geschiedenis.

Veel mensen die de woorden “Nieuwe Tijd” horen, zien onmiddelijk het hele plaatje van vooringenomen – door de media gestuurde – ideeën voor zich en denken te weten waarover het gaat. Sommige mensen denken meteen aan vliegende schotels, sektes, astrologie, tarot, autopsie op buitenaardse wezens, vorige levens en horden mensen die in de rij staan bij de helderziende. Toegegeven; veel van deze dingen kunnen een rol spelen in het totale plaatje van de Nieuwe Tijd  maar laat me je eerst wat andere gezichtspunten geven.

Christendom en de Nieuwe Tijd

Laten we eerst de geloofsovertuigingen eens vaststellen die verband houden met de volgende begrippen: Jonestown, Waco Branch Davidians, Heaven’s Gate (zelfmoordsekte die, door te sterven, zich aansloten bij een vliegende schotel achter de komeet Hale Bopp), en een sekte uit Denver die op het moment (mei 1999) in Israël op het Millennium wacht, zodat hun leider in de straten van Jerusalem kan sterven, om na drie dagen uit de dood op te staan.

Vreemde en verontrustende dingen, nietwaar? En het geloof dat hier achter zit? Christendom! Wat? Dat had je niet gedacht? De groepen uit Jonestown en Waco waren oorspronkelijk volgelingen van Christelijke Evangelisten. De sekte uit Denver die nu in Israël zit, heet “Verontruste Christenen”. De mensen van “Heaven’s Gate” waren geen ‘New Agers’ ondanks het feit dat alle media dit zo noemden. (Ik veronderstel, dat als je zelfmoord pleegt om aan boord te komen van een onzichtbare vliegende schotel achter een komeet, je automatisch New Age wordt!) De feiten laten zien dat de Heaven’s Gate sekte zélf verklaarde een Christelijke groepering te zijn! Dat stond op hun website en ze citeerden er de Bijbel en Jezus. Nadat ze vertrokken waren kon iedereen de site nog een week bekijken.

Waarom vertel ik dit? Omdat de doorsnee richting van het Christendom duidelijk niet op deze geïsoleerde, dramatische groeperingen lijkt. Het conventionele Christendom is integer, sticht geen sektes en nodigt op een heel liefdevolle manier uit om je aan te sluiten bij een familie-gerichte, op liefde gebaseerde, godsdienst. Maar de excentriekelingen zijn er dus ook – overduidelijk!

De Nieuwe Tijd -overtuiging gaat evenmin over sektes en zonderlingen, maar omdat wij ook ons deel aan excentriekelingen hebben, is dat vaak het enige waar de media over praten. Er is een reden waarom dit gebeurt en waarom er weinig verzet tegen dit soort berichtgeving is; ten eerste zijn we evangelistisch!

Dus als je een scepticus bent, die door een vriend is gevraagd dit stukje te lezen, weet dan dat als je dit uit hebt, je vriend je niet zal vragen je ergens bij aan te sluiten, een levensbesluit te nemen, neer te knielen, te mediteren, naar een gechannelde bijeenkomst te gaan, een reading te laten doen, of het boek zelfs maar te lezen! Ze zouden waarschijnlijk gewoon blij zijn als je hen vertelde dat je ze nu een beetje beter begrijpt – en meer van ze houdt.

De Nieuwe Tijd is geen religie maar een filosofie

De Nieuwe Tijd is geen religie en er is geen bijbehorende doctrine om te bestuderen. Het is daarentegen een wereldfilosofie. Er is geen hoofdkantoor dat Nieuwe Tijd-mensen met gemeenschappelijke bijdragen gebouwd hebben. Er is in feite geen enkele vorm van centraal bestuur of een hoofdkwartier. Daarom kunnen we geen politieke invloed aanwenden tegen degenen die ons belachelijk willen maken. We hebben geen organisatie. We hebben geen voorspraak in onze politieke arena.

Er is geen priesterschap of predikantenopleiding, geen speciale scholen of zelfs maar cursussen waar mensen gewijd worden tot ‘Nieuwe Tijd Pastor’. Er zijn geen ouderlingen of diakenen en geen programma’s om voorgangers voor de kerk op te leiden. Oh, tussen twee haakjes, heb ik al gezegd dat er geen kerk is?

Dat betekent dat we geen Nieuwe Tijd scholen, met beïnvloeding van Nieuwe Tijd onderwijzers, voor kinderen hebben. Er is geen enkele persoon die we “Leider” noemen, tot wie we ons kunnen wenden als er moeilijkheden zijn. We hebben geen heilige Sjamaan, in heden of verleden.

Er is niets om je bij aan te sluiten, niets om te volgen en geen centraal “Boek” waarin uitgelegd wordt wat we geloven! Er zijn geen regelmatige bijeenkomsten, geen eigen televisieprogramma’s, geen geestelijkheid om te ondersteunen en geen regels om te volgen! Wat een sekte, niet?

Oh ja, en er is óók geen plaats om geld naar toe te sturen!

Je zou dus kunnen zeggen dat het behoorlijk slap klinkt. Dat is waar, Dat vond ik ook; tót ik me realiseerde wat er aan de hand was!

De Nieuwe Tijd en kennis

De Nieuwe Tijd filosofie komt voort uit intuïtieve kennis waarover ieder menselijk wezen volgens ons beschikt.

En deze kennis laat een ónvoorstelbare éénduidigheid zien.

Naar welke plek op aarde mijn vrouw Jan en ik ook gaan, onze seminars worden bezocht door duizenden mensen, die deze ‘slappe’ filosofie begrijpen alsof alle centrale gebouwen en leraren bestaan! Er schijnt op cellulair niveau een Wijsheid te zijn dat zelfs een aantal van onze meest vreemde concepten begrijpt. Ongeacht welke taal er wordt gesproken, in welke cultuur we zijn, of hoeveel mensen er aanwezig zijn; de mensen ‘weten’ op de één of andere manier intuïtief wat we onderwijzen. Het is ook ‘een deel van hen’! Ons geloofsstelsel vertoont bijna onderwerp voor onderwerp een collectief begrip, alsof het allemaal ergens opgeschreven is – van binnen!

Okay, zou je kunnen zeggen, je hebt me net een waslijst gegeven van wat je niet bent, maar wat ben je dan wel?

We zijn een groep mensen met een filosofie die leert dat we allemaal door levenscycli heengaan. Inderdaad, dat betekent vorige levens. We geloven dat er geen toeval bestaat, maar eerder uitdagingen of lessen, die we op een bepaald spiritueel niveau daadwerkelijk helpen creëren. Dat betekent dat we geloven in het nemen van onze eigen verantwoordelijkheid voor alles in ons leven.

Een doorsnee Nieuwe tijd-denker zou zich nooit aansluiten bij een sekte, nooit een leider volgen in zelfmoord en zou nooit anderen afkeuren om wie ze zijn. Een Nieuwe tijd-denker is zich ervan bewust dat er enorme kracht in het Menselijke Wezen huist. Er wordt Gevoel voor Eigenwaarde geleerd, evenals het verwerken van angst en onzekerheid. Menselijke Bekrachtiging is de Sleutel en ‘Intentie om positieve veranderingen in ons leven te creëren’ is onze mantra.

Balans

We geloven dat er krachten aan het werk zijn die mensen (die deze energieën willen gebruiken) in balans kunnen brengen. We maken regelmatig gebruik van handoplegging en energiewerk om anderen in balans te brengen. We bidden voor anderen, mediteren voor wereldvrede en streven ernaar wijs te worden; zodat we anderen onvoorwaardelijk lief kunnen hebben.

Hé…. hoe zit dat dan met die vliegende schotels? Zelfs Shirley Maclaine had het over UFO’s.

Dat heeft niet zoveel te betekenen. Als ze er zijn, dan is dat maar zo. Vliegende schotels volgen en ontvoerd worden is geen dagelijks onderdeel van de new age-filosofie; in feite zijn de meeste ontvoerden géén new age-denkers. Veel van ons geloven dat er ander leven in het universum is en dat er grote kans is dat wij zelfs een deel zijn van hun biologische evolutie. Behoorlijk getikt, nietwaar?

(Tussen haakjes, wetenschappers beginnen te geloven dat er een goede kans is op ‘levensuitwisseling’ van planeet tot planeet, door bezoekjes van het ene hemellichaam aan het andere, via kometen, astroïden en zelfs meteoren). We kunnen dit evenmin bewijzen als christenen hemel en hel kunnen bewijzen, of dat de Paus goddelijk is. Ik vermeld dit als vergelijking, niet om een oordeel te geven over een ander geloofssysteem.

Wij geloven dat de ‘gekte’ van vandaag, de wetenschap van morgen is – misschien zelfs de religieuze doctrine van morgen; als iemand er tenminste achter komt hoe er een kerk omheen gebouwd kan worden. Tien jaar geleden zei de wetenschap dat God dood is en dat er geen bewijsmateriaal was voor leven elders in het universum. Vandaag de dag (volgens het tijdschrift Newsweek) heeft de wetenschap God ‘gevonden’! Er is positief bewijs dat er ander leven zou kunnen bestaan, en ten tijde van dit schrijven hebben astronomen twaalf planeten buiten ons zonnestelsel ontdekt! De new age-gekte van gisteren (1980) is doorsnee wetenschap van vandaag (1999) geworden. We geloven dat veel van onze ‘intuïtieve’ lering in de loop der tijd bevestigd zal worden, omdat dat nu overal om ons heen gebeurt.

Oordelen

We vellen geen oordeel. We geloven dat ‘elkander liefhebben’, verdraagzaamheid ten opzichte van elkaars geloof inhoudt. We eren het wonder in ieders geloofsovertuigingen. We eren het zuivere zoeken naar God (Allah etc, etc.), ongeacht langs welke weg of onder welke naam. Veel new age-denkers gaan regelmatig naar de kerk. Deelnemen aan het new age-ideeëngoed betekent ook niet dat je afstand moet doen van je liefde voor Jezus, Elia of enige andere meester (dit voor het geval iemand je dat verteld zou hebben). We zijn gelukkig als de dingen in evenwicht zijn en we komen graag samen met iedereen – van welke godsdienstige overtuiging dan ook – die met ons wil bidden (mediteren, etc. etc.) voor een gemeenschappelijk menselijk doel. Wij zeggen niet dat anderen ‘fout’ zijn. We zeggen niet tegen onze gelovigen dat God alleen ons welgevallig is. We moedigen het zoeken naar de ware essentie van God aan!

Geloven

We geloven dat zorgen voor onze persóónlijke spiritualiteit de katalysator is tot het veranderen van de planeet. We geloven niet dat het onze taak is om anderen te veranderen. Ieder individu zal dat voor zichzelf moeten beslissen. Velen die een kijkje nemen in onze geloofsovertuigingen , vinden het moeilijk om er hoogte van te krijgen, omdat er geen structuur is, geen regels en geen doctrine. Sommigen hebben ons de ‘kerk van wat er nu gebeurt’ genoemd, een komische kritiek, die aangeeft dat we ons op de stroom laten meevoeren en lijken te zweven.

Dat ‘zweverige’ kenmerk van onze overtuiging is, dat er geen – door mensen gemaakte – structuur rond God is. Het is niet in hokjes gestopt die makkelijk te begrijpen zijn. We vinden dat mensen gemachtigd zijn om zelf belangrijke spirituele beslissingen te nemen. Dat is anders dan in de huidige godsdiensten, waarin er een systeem moet zijn. Jezus leerde overigens hetzelfde. Volgens geleerden die de Dode Zee-rollen bestudeerden, werd Jezus door de Joodse priesters van zijn tijd ‘de goddeloze priester’ genoemd. Dat was omdat Hij het gewone volk vertelde dat ze in hun eigen kracht stonden (helemaal zelf, zonder alle godsdienstige ceremonieën van die tijd). Hij vertelde hen dat ze net als Hij konden zijn; i.e. Kinderen van God. Dat is wat de new age-denkers ook geloven – alleen verantwoordelijkheid op cellulair niveau voor alles dat IS.

We geloofden in gidsen en engelen lang voor de wereldwijde explosie van engelenwinkels. Onze channelings (dit is dat ‘rare’ gedeelte) komen overeen met veel van de voorspellingen van de inheemse volkeren van de planeet. Tien jaar geleden had onze intuïtieve informatie het over de weerpatronen die we vandaag buiten ons raam kunnen zien. Tientallen jaren lang hebben we jullie z.g. ongefundeerde healingtechnieken gegeven. Plotseling, in het laatste jaar, werden velen daarvan door wetenschappelijke studie bevestigd; zoals vermeld werd in het nummer van de Journal of the American Medical Association van 11 november 1998.

We geloven ook in een toekomst voor de mensheid die stérk afwijkt van Armageddon, of van de ‘hel en verdoemenis’-voorspellingen van Nostradamus. We geloven dat de dingen die je vandaag in de wereld ziet, veel dichter staan bij wat wíj je verteld hebben dat er zou gebeuren, dan wat anderen – in hun op angst gebaseerde scenario’s – voorspeld hebben. We nodigen je uit dit allemaal te onderzoeken. Niet om je over te halen – meer eigenlijk om je te helpen begrijpen dat er een grootser en groter beeld van God is dan je misschien gedacht had. Misschien zijn mensen grootser dan je gedacht had. Misschien staan wij meer met beide benen op de grond dan je gedacht had.

Geloof je in een leven na de dood?

85% van de Wereldbevolking doet dat ook (volgens een artikel in Time Magazine in 1998) en wij ook. Dat betekent dat de meeste mensen op de wereld geloven dat mensen op de één of andere manier eeuwig zijn. De new age-denker gelooft dat ook. We denken ook dat een eeuwig wezen geschapen is naar de gelijkenis van God en dat dat misschien betekent dat we een déél van God zijn. We geloven ook dat dat precies is wat Jezus leerde – dat de gehele mensheid deelt in de gelijkenis met God – goddelijk, met vrije keuze en heel eeuwig!

Daarom eren we je! Het doet er echt niet toe of je je bij ons voegt of niet. We leren dat er geen hemel of hel is en dat, als we sterven, we terugkeren naar onze oorspronkelijke spirituele staat. We gaan naar huis. We geloven dat we allemaal familie zijn.

Wat willen we van je? Dat je denkt zoals wij? NEE. We vragen om verdraagzaamheid en begrip. Nieuwe Tijd-mensen die samenkomen om elkaar te ontmoeten, hun eigen spirituele verantwoordelijkheid dragen en Eigenwaarde en Vergiffenis betrachten, zijn geen enge, vreemde mensen die buiten de werkelijkheid van alle dag staan. We zijn niet ‘door het lint gegaan’ of gehersenspoeld. We zijn een spiritueel ongestructureerde groep van vredelievende mensen en het maakt ons niet uit of je hetzelfde gelooft als wij. Maar we zijn teleurgesteld als je bang voor ons bent. Komt die angst voort uit je hart of uit wat anderen je verteld hebben? Zonder oordeel over jouw doctrine vragen we om je liefde en in ruil daarvoor zal er een band ontstaan tussen ons die alle doctrines te boven gaat en ons toch vrij laat om onze eigen weg te volgen.

Ik wil deze uitleg besluiten met een voorbeeld dat miljoenen mensen in de wereld gezien hebben in de vorm van de populairste film die ooit is gemaakt. Ik weet niet of regisseur James Cameron zich bewust was van de metafoor die hij creëerde in de laatste scene van Titanic. Ik viel bijna van mijn stoel in de bioscoop toen ik me realiseerde wat hij aan het doen was. Voor degenen van jullie die de film niet gezien hebben, zal ik het niet bederven – maar ik moet je vertellen dat het schip zinkt (sorry).

Velen die de film gezien hebben, herinneren zich dat de laatste scene iets te maken had met een oudere vrouw die op de boeg van een modern onderzoeksschip staat en op het punt staat iets weg te gooien; zij zijn het vergeten. De laatste scene, daarentegen, is een metafysische verklaring dat we allemaal eeuwig zijn. Er wordt tegen ons allemaal geroepen dat na de dood het besef komt dat het spel voorbij is, de voorstelling is over, en zelfs de schurken staan daar naast de helden met een glimlach en verwelkomen het allerlaatste lid van de familie thuis. De volledige bezetting was er – jong, enthousiast en applaudiserend voor de laatste die naar huis kwam. Wat een statement. Wat een liefde!

Dank je wel, James Cameron. Je cellulaire intuïtie heeft ons de ultieme visualisatie gegeven van waar de Nieuwe tijd werkelijk over gaat. Het gaat erom elkaar lief te hebben. Het gaat over spirituele gelijkwaardigheid. Het gaat over Familie.

Dat is waar het over gaat!

Dank je wel dat je dit hebt willen lezen.

In liefde, Lee Carroll

vertaling: Berdine de Visser

(bewerking: Jill van Maasdijk)

bron: Shield of the Command Newsletter

Gast Auteur

Gast Auteur

Verzamelnaam voor alle artikelen die door gast auteurs zijn geschreven. Ook met ons samenwerken? Wij werken graag samen bewuste ondernemers die een mooiere plek maken van deze wereld. Je leest er hier meer over
5-hoek

Overige artikelen

Waarom je de frequentie van je muziek wellicht wilt aanpassen
Emotionele Eerste Hulp voor angstige hoogsensitieve kinderen
Het herstellen van je oorspronkelijke blauwdruk
8 wetenschappelijk ondersteunde redenen om ‘Ohm’ te zingen
5 zinnen die waardevoller zijn dan “ik hou van jou”
De Wet van Aantrekking: pas op voor magisch denken
Sta aan mijn graf zonder verdriet
10 Universele wetten van het bestaan
De cirkel is rond. De nieuwe tijd is hier
Overkomt het leven je of creëer je het zelf?
Ontdek de magie van draken
Aards lijden: mag je boos zijn op het universum?