Het (verschil in) perspectief van de mens en dat van de ziel

In dit artikel wil ik graag iets vertellen over het perspectief van de mens en dat van de ziel en hoe de verschillen tussen deze perspectieven een uiterlijke paradox tussen de mens en de ziel kunnen opleveren. Want de manier waarop de ziel groeit, is door pijn, en dat is eigenlijk wat de mens zo graag wil vermijden in het leven. Wanneer we eer in contacmt komen met onze ziel en ons daarop afstemmen, leren we dat pijn lang niet altijd lijden hoeft te zijn en dat pijn juist gepaard kan gaan met veel liefde in plaats van angst.

Groei en ontwikkeling

Zowel de groei als de ontwikkeling van de ziel gaat vaak door pijn. Dit is niet de enige weg voor de ziel om te groeien en zich te ontwikkelen, maar wel een heel belangrijke. De pijn die wordt opgedaan in het leven op aarde wordt na de dood omgezet in liefde en in wijsheid. De liefde staat voor de ontwikkeling van de ziel en kun je zien als vreugde, liefde voor het leven.

Het hangt sterk samen met de leeftijd van de ziel, oude zielen hebben vaak meer liefde voor het leven dan jonge zielen, omdat die vaak nog meer last hebben van de dualiteit, het moment waarop ze voor het eerst naar de aarde afdaalden, ligt nog vers in hun geheugen. De wijsheid die wordt opgedaan door pijn bepaalt de groei van de ziel. Deze is niet gerelateerd aan leeftijd. Een jonge ziel kan dus qua groei een stuk verder zijn dan een oude ziel omdat die veel vaker voor pijn heeft gekozen.

Pijn is dus heel belangrijk voor de ziel, omdat hij erdoor groeit en die groei de reden is dat de ziel op aarde is. Maar voor de mens is pijn wat hij het allerliefste vermijdt. Deze vermijding zorgt voor conflict, omdat het de ziel zijn kans om te groeien ontneemt. Waar de ziel zoveel mogelijk wil groeien wil de mens graag stabiliteit, maar binnen stabiliteit is er geen groei mogelijk.

De illusie van controle

Wanneer de mens pijn lijdt, is dat de keuze van de ziel, omdat die wil groeien. De mens denkt dat het zijn eigen keuze is, omdat hij dat graag wil denken. Omdat de mens graag controle wil houden, en door te denken dat het zijn eigen keuze is, creëert de mens de illusie van controle. Deze controle is heel belangrijk voor de mens, omdat die zo pijn kan blijven vermijden. Deze vermijding blokkeert de groei van de ziel. Wanneer de ziel kiest voor pijn, maar de mens wil vermijden, dan creëert dat onnodig lijden. Hier ontstaat een conflict tussen mens en ziel, waarbij het van belang is om vanuit zielsperspectief te kijken.

Het perspectief van de ziel biedt je een liefdevolle kijk op de pijn die je doormaakt, terwijl het perspectief van de mens je door weerstand tegen de pijn laat lijden. Dit lijden is iets wat de mens zelf veroorzaakt maar is niet iets waar we bewust voor kiezen. Het is dus nooit onze schuld dat we lijden. Sterker nog: soms kiest de ziel ervoor om te lijden, omdat die daar op dat moment het meeste van leert. Het verschil tussen pijn en lijden is dat pijn met liefde gaat en lijden met verzet. De mens kan leren dat lijden een keuze is, maar dat is één van de moeilijkste lessen om te leren, want het vraagt om het menselijke perspectief op te geven, omdat de mens zich van nature verzet tegen pijn.

De illusie van de dood

De mens verzet zich tegen pijn uit angst voor de dood. De mens associeert pijn met de dood, maar de dood bestaat niet vanuit zielsperspectief, alleen vanuit het perspectief van de mens. Om uit het lijden te stappen moeten we dus gaan beseffen dat de dood niet bestaat. Vanuit zielsperspectief is de dood ook pijnlijk, omdat dat ook de bedoeling is. Ook voor de ziel is de dood een einde, maar tegelijkertijd een overgang naar een volgend leven, de ziel ziet het dus als een einde en als een nieuw begin.

De reden waarom we pijn altijd met dood associëren is, omdat we dat geleerd hebben. We associëren de dood met einde en verlies, omdat we het niet kennen, het is namelijk een illusie. Alles waar we van houden, wat werkelijk belangrijk voor ons is, komt vroeg of laat in dezelfde of een andere vorm weer bij ons terug.

Het perspectief van de ziel

Het perspectief van de ziel is niet voor iedereen even belangrijk. Sommige zielen zijn hier op aarde om een belangrijke reden en daarom is het belangrijk dat wij inzien dat het perspectief van de ziel ons bij die reden brengt. Dit perspectief hebben we nodig om het lijden op te lossen, want wanneer we weten waar onze pijn voor dient, zijn we beter in staat er liefdevol naar te kijken.

5-hoek

Overige artikelen

Het herstellen van je oorspronkelijke blauwdruk
Sta aan mijn graf zonder verdriet
Pijnappelklier: de zetel van de ziel?
De pijnappelklier is de zetel van de ziel
10 Universele wetten van het bestaan
Overkomt het leven je of creëer je het zelf?
Ontdek de magie van draken
Beelddenken: een lastige gave? check hier de kenmerken
Aards lijden: mag je boos zijn op het universum?
Waarom lopen spoken of geesten tussen ons in hier op Aarde?
Friedrich Rittelmeyer´s reis door de hemel met een engel
Autisme bekeken vanuit een spiritueel perspectief