Kosmisch weerbericht – Je Zijn in het Doen brengen

Wees zelf de verandering die je wilt zien in de wereld”.. Gandhi..

Lieve mensen,

Even een kosmische update voor deze energetisch belangrijke dagen. Het is de eerste zonnewende na de magische winterzonnewende van 21-12-2012.

Wellicht ook een goed moment om voor jezelf een update te doen.. wat is er allemaal gebeurd in die tussentijd? Wat heb je allemaal gedaan? Of niet gedaan?? Het is echt een heel pittige tijd geweest en wellicht heel anders  gegaan dan we hadden gedacht en verwacht..misschien hadden we wel een magische redding verwacht van buitenaardse, een poolshift of een ander wonder… maar helaas.. we komen er achter dat we het echt zelf moeten doen! Wat we zien zijn nog meer problemen, in persoonlijke relaties, bezuinigingen, natuurrampen, overstromingen, bijna oorlogen enz..overal en met alles is het crisis en zien we helemaal geen enkele verandering..dat kan ons soms gevoelens geven van wanhoop of machteloosheid.. Maar het is misschien nog niet zo zichtbaar als we zouden willen, maar de wereld en wij zelf zijn wel degelijk veranderd.. er is echt heel veel gebeurd.. alleen misschien niet op de manier waarop we dat hadden gewild.. en het gaat niet allemaal vanzelf. We moeten er heel hard voor werken.. We zijn zo aan het loslaten op heel veel diepere lagen.. Worden ons langzaam maar zeker bewust dat Wij degene op wie we gewacht hebben, dus de veranderingen kunnen alleen via ons Zelf plaats vinden. Wij Zijn de verandering.

Vertragen

Bij een equinox is de Zon het verst verwijderd van de evenaar aan de noordkant staat de Zon op Kreeftskeerkring,dan wordt het hier zomer,  en in het zuiden staat de zon dan op de Steenbokskeerkring, dan wordt het hier winter.  Kreeft is het teken van de moeder, de maan, welke staat voor familie, zorg, veiligheid  en voeding. , Steenbok is het van de vader welke staat voor structuur, discipline, verantwoordelijkheid en zekerheid. De Zon zou je kunnen zien als het kind wat tussen de vader en moederlijke energie in beweegt. Dit om beide kwaliteiten en elementen, water en aarde, in zichzelf te verenigen.  Een equinox is als een soort poort die openstaat en welke net als een volle of nieuwe maan drie dagen duurt.  Je zou kunnen zeggen dat er op tijdens zo’n equinox, een soort leegte is. Een soort gat in de tijd, welke wij als mede scheppers, creators van ons eigen leven, in kunnen gaan vullen. Het lijkt alsof de zon stilstaat en omkeert (zonnewende!) Niet alleen werkt de zonnewende dus in deze drie dagen uit, maar ook op langere termijn. Dat hebben we afgelopen periode vanaf 21-12-2012 dus goed kunnen zien.

Vingerwijzing van God

law-of-attractionEven kort terug naar de horoscoop van 21-12-2012. Een van de belangrijkste details van de horoscoop toen was de Yod, de vingerwijzing van God, met vanuit de basis het sextiel van Saturnus en Pluto  en met Jupiter, planeet van bewustwording en expansie, in de Apex in het teken tweelingen. (de horoscoop van 21-12-2012 kunnen jullie lezen op www.joyhappiness.nl)  ) De betekenis van deze stand was dat we in de afgelopen tijd, dus tot aan nu bezig mochten gaan met het onderzoeken van onze overtuigingen en oordelen (Tweelingen)  Dat we ons bewust mochten worden van de manier waarop we denken en oordelen. Dat we ons lagere denken los mochten gaan laten om vanuit ons hoger zelf te gaan denken. De manier waarop we denken en hoe we over iets denken bepaald hoe we ons voelen over onszelf en over de ander. Heel simpel.  Negatieve gedachten, negatieve gevoelens, positieve gedachten, positieve gevoelens. Denken we negatief over de ander, dan krijg je dat ook te zien en terug. Law of Attraction enz..  Er kwam meer eenheid maar er kwamen ook meer polariteiten aan het licht! Deze vingerwijzing van God ging dus helemaal over het transformeren van onze gedachten. Nu, op dit moment dus, kunnen we gaan kijken in welke mate we die verandering hebben volbracht, want je gaat steeds meer en steeds sneller de gevolgen van je denken zien in de wereld om je heen..

Vanaf vanmorgen vroeg staat de Zon in de eerst graad van het koesterende teken Kreeft. Dat betekend dat we een maand lang in alles een beetje mogen vertragen en tijd mogen nemen voor onszelf, onze partner, kinderen en om de banden met familie en vrienden te verdiepen. Wellicht niet voor niets dat juni en juli al heel lang een vakantieperiode zijn geweest. Vertragen dus en tijd nemen voor jezelf en de ander.. na de drukke tweelingen periode waarin we keuzes hebben gemaakt, contacten hebben gelegd en druk, druk, druk zijn geweest is het  tijd om de consequenties van je keuzes te gaan onderzoeken. En nog belangrijker, het is tijd om te gaan voelen!!

Verbinden met de Bron

Wat dat betreft is Astrologie zo mooi he?! Want hoe prachtig kan het zijn dat diezelfde  Jupiter, nu conjunct staat met de Zon!  Hij heeft de Zon ingehaald en gaat van volgende week ook het teken kreeft in waar deze tot februari blijft staan. Dus tijd om net als de Zon even stil te staan en een evaluatie te houden bij jezelf de komende dagen. Daarnaast staat de Zon ook samen met de Zwarte maan, Lilith. De Zon staat voor onze bestemming,het Zelf, het kind in onszelf, de plek waar je naar toe wilt om jou Zonnetje de wereld in te laten schijnen. In principe zou je een horoscoop kunnen zien als een plaatje van jou persoonlijke zonnestelsel. De Zon als middelpunt en de planeten die er om heen draaien. Die planeten en de aspecten die ze met elkaar maken zou je kunnen zien als overtuigingen en denkpatronen over jezelf en de ander die je ervan weerhouden of juist stimuleren om jou zonneplaats in te nemen. Die planetenstanden zie je in je leven weerspiegeld als personen en ervaringen. En of het nou negatieve of positieve ervaringen zijn, ze brengen je altijd terug naar de bron.. je essentie (zwarte maan!) Jupiter zorgt daar voor bewustwording maar!! Nog een bijzonder detail! Op 21-12-2012 stond Jupiter ook conjunct met de Zwarte maan! Dus de zon staat samen met Jupiter en de zwarte maan! Het is dus tijd om tot op de bodem onze gedachten en onze gevoelens helemaal uit te zoeken en te transformeren om tot een eenheid terug te keren in de komende maanden. Om ons weer te kunnen verbinden met de  Bron van al het leven, de Zon!

Bevrijden van Demonen
Om ons weer helemaal te kunnen verbinden met de bron is het nodig om licht te werpen op onze schaduwkanten. En nu de zwarte maan of ook wel Lilith het teken Kreeft binnen is gestapt ontkomen we daar niet meer aan. Eeuwenlang zijn we overheerst door het mannelijke, het denken, de logos, het Patriarchaat en nu is het tijd om alle demonen uit de kerkers  van ons tweede chakra te gaan bevrijden. Demonen zijn niets anders dan verwrongen beelden, niet geuite emoties, onvervulde wensen en behoeften, onafgemaakte projecten en dergelijke die verbannen werden naar de kerkers omdat deze er niet mochten zijn. Dit zijn de pijnplekken van onze ziel. Eeuwenlang is de vrouwelijke energie,scheppingskracht, emoties, bezieling en zorg voor elkaar en de aarde onderdrukt geweest. Lilith de eerste vrouw van Adam, werd verbannen naar de Rode zee, omdat zij te zelfstandig was en gelijkwaardigheid opeiste. Maria Magdalena werd verbannen uit de bijbel, omdat zij de soulmate was van Jesua en zijn favoriete apostel. Zo zijn vrouwen eeuwenlang onderdrukt geweest en verbannen als ze te lastig waren.

Er werd zelfs gezegd dat vrouwen geen ziel hadden dus geen mens waren…  maar goed, er is dus een inhaalslag nodig. In de wereld van vandaag  zien we nog iedere dag de onrechtvaardigheid van de ongelijkwaardigheid. Al die gevoelens van verdriet, niet gehoord, niet gezien zijn, de woede die geen erkenning krijgen oproept. Je aan te moeten passen aan je partner, je familie, de politieke en religieuze structuren en de angst om niet te mogen zeggen wat je te zeggen had, of om jezelf te mogen zijn, zijn eeuwenlang voor een groot deel naar de kerkers verbannen en zullen nu, onder leiding van de Zwarte maan en het aspect van Pluto vierkant Uranus naar boven komen om bevrijd te worden.. niet alleen bij vrouwen maar ook bij mannen,niet alleen in ons persoonlijk leven maar ook in het collectief. Het is tijd. We zijn er klaar mee!

Kiezen we voor Angst of Liefde?

Die hele diepe oude zielenpijnen waar we collectief en persoonlijk aan lijden, zullen de komende tijd heel erg zichtbaar worden. In de maatschappij zie je het al gebeuren. Overal revoluties (Uranus) , mensen pikken het niet meer. Geen onderdrukking meer. Wonderlijk om te zien dat de aanleiding van deze grote orde verstoringen komen door relatief hele kleine bijna onbelangrijke onderwerpen. Het staat voor de bekende druppel. Zo zal het ook persoonlijk niveau gaan. Maar!! Daarbij is het ook heel belangrijk om ons te realiseren wat ons eigen aandeel is in deze! Saturnus en Pluto maken nog steeds een sextiel met elkaar. Welke staat voor het echt aan gaan van diepe verbindingen en intimiteit. De tijden zijn zo verandert dat we de ander niet meer de schuld kunnen geven voor onze pijn of blijheid. Voor echte werkelijke intimiteit is het nodig om onze maskers los te laten en ons ware zelf te laten zien en onze kwetsbaarheid.. Wanneer we kiezen voor angst blijven we de ander beschuldigen en projecteren. Blijven we de ander verantwoordelijk maken. Wanneer we kiezen voor liefde durven we ook naar onszelf te kijken en zien we dat die ander alleen maar laat zien hoe we met onszelf relateren en nemen we zelf de verantwoordelijkheid.

Emotioneel zuiveren

Op zondag de 23ste is er een volle maan in het teken Steenbok. Dit samen met de equinox is een heel sterke energie voor de komende periode. Zon staat dus conjunct met Jupiter en de Zwarte maan opposiet, bewustwording van oude weggestopte emoties en Maan conjunct Pluto in de Steenbok, welke  conjunctie er ook was op 21-12-2012! Dit staat voor het aan het licht komen en oplossen van onbewuste macht en onmacht stukken, waardoor er een transformatie kan komen in onze behoeftes en emotionele werkelijkheid.  Dit wordt een zomer van heel veel voelen!!!Innerlijke kind stukken (Zon,ego) worden duidelijk en ook de manier waarop we onszelf “verhalen” vertellen. We worden ons bewust dat die verhalen en onze gedachtes erover een illusie zijn. Met al deze vader en moeder energie is het tijd om ons innerlijke kind emotioneel opnieuw op te voeden. Wanneer we ons bewust worden van ons eigen handelen en wat voor consequenties dat heeft kunnen we Vol wassen worden. Met Venus en Mercurius conjunct in het teken kreeft is deze week een prachtige week om je hart te luchten en om met je hart te luisteren naar de ander. Om te kijken en wellicht uit  te spreken waar je nog projecteert waardoor er nog macht en of onmacht situaties ontstaan. Of waar er nog verwarring zit hierover. Deze maan is de grootste van dit jaar en staat het dichts bij de aarde, gebruik dit licht om je waarheid te vinden.

Het water staat ons aan de lippen
Zoals we zelfs aan het weer kunnen zien zijn er overal overstromingen en staat het water ons aan de lippen. Water staat voor emoties. In het oude Egypte was dit een initiatie ritueel. Novieten werden in en soort bak gelegd welke gevuld werd met zoveel water totdat het aan hun lippen stond. De inwijding kwam doordat ze door de angst voor de verdrinkingsdood een beetje stierven.  Zo wordt ook ons ego op dit moment met de “dood”geconfronteerd. Om wedergeboren te worden moeten we eerst sterven aan ons “oude” ik en de angst in de ogen kijken. Wanneer we ons innerlijk werk gedaan hebben en werkelijk In kunnen gaan zien, zien we dat er een hele andere werkelijkheid is. We kunnen steeds vaker gaan zien dat de pijn die er in situaties naar boven komt niets met de ander te maken heeft, alleen maar met onze verwachtingen en onze gedachten erover. En dat we soms overvallen kunnen worden door gevoelens van  waardeloosheid en intens verdriet, en op het moment dat we die vreselijke gevoelens helemaal toestaan, er echt helemaal diep ingaan, in plaats van ze uit de weg te gaan, er een hele grote opluchting komt. En er komt niet alleen een opluchting maar ook inzicht en vrede en Joy en Happiness… omdat we zien dat het helemaal niet waar is wat we denken!!! Het was allemaal een illusie! Als we alles hebben toegestaan op zo’n diep niveau dan voelen we  JUIST dat we goud waard zijn! Dat we goddelijke wezens zijn en zelf deze werkelijkheid creëren.

Tijd voor waarheid
Dus in plaats van verzet tegen wat is, of proberen om de pijn te vermijden, toestaan wat is om vandaar uit de andere kant te zien en het andere te gaan creëren. We hoeven niet weer helemaal het verleden in te duiken. Nee absoluut niet! Maar we moeten wel de gevoelens toestaan wanneer we geraakt worden en inzien dat die gevoelens er altijd al gezeten hebben en het oplossen als het nodig is. Accepteer  dat wat is en je laat je verhaal erover los.  Doe Fitnes of the mind om je gedachten te trainen, om ze om te draaien.  Om zo je ZIJN in het DOEN te brengen..Wees zelf die verandering. Wees waarheid en echt. Wil je liefde, wees liefde, wil je vriendschap, geef vriendschap. Wil je een betere wereld, wordt een beter mens. Deel, geef, wees dienstbaar aan het grote geheel. Werk samen, creëer samen, lach samen, huil samen, groei! We zijn allemaal één…
Happy Equinox!

Lieve groeten Yvonne Weeber

www.joyhappiness.nl

Yvonne Weeber

Yvonne Weeber

Yvonne Weeber, facilitator Familieopstellingen, systemisch coach, astrologe en geeft systemische, lichaamsgerichte sessies. . Organiseert vakanties voor persoonlijke/spirituele ontwikkeling. Kijk op www.yvonneweeber.nl en www.thematravel.eu
5-hoek

Overige artikelen

Waarom je de frequentie van je muziek wellicht wilt aanpassen
Waarom we ons tegen verandering verzetten & hoe we dat stoppen
3 manieren om sneller in slaap te vallen & voor een betere nachtrust
Emotionele Eerste Hulp voor angstige hoogsensitieve kinderen
Het herstellen van je oorspronkelijke blauwdruk
8 wetenschappelijk ondersteunde redenen om ‘Ohm’ te zingen
Het sandwichkind-Hoe gedragen middelste kinderen zich?
5 zinnen die waardevoller zijn dan “ik hou van jou”
Hoe serieus neem jij jezelf eigenlijk?
De Wet van Aantrekking: pas op voor magisch denken
Sta aan mijn graf zonder verdriet
Pijnappelklier: de zetel van de ziel?