Intussen ontvouwt zich een groot kosmisch plan…

Terwijl op aarde de controle en manipulatie van de matrix hoogtij vieren, vinden er in ons universum grote veranderingen plaats. In de sessies die ik begeleid, merk ik dat er hoop aan de horizon gloort. Mensen worden vaker terug gebracht naar periodes van Atlantis en de Inca’s. Ook zijn er meer ontmoetingen met de persoon die ze in een ander leven waren. Zo hervinden ze hun potentie, gaven en kracht.

Het is een bijzondere tijd waarin we ons mogen herinneren wie we werkelijk zijn en wat we allemaal kunnen. Juist nu er zo veel om ons heen gebeurt, vinden we de kracht en mogelijkheden die de wereld nu zo nodig heeft.

Gnosis: herinner jezelf

Voor mij wordt het steeds duidelijker dat zich een groot kosmisch plan ontvouwt. We zijn ons op grote schaal aan het herinneren, meer dan ooit. Het is zo bijzonder dat het me ontroert en mijn hart vervult van dankbaarheid. Graag deel ik deze hoopvolle ervaringen.

Ervaringen

Met toestemming van de betreffende cliënten deel ik hun ervaringen.

In de sessies verkeren mensen in een andere staat van bewustzijn. Ze zijn bewust en aanwezig, maar niet onder hypnose. Via mij maken ze contact met een grotere realiteit.

Ik kijk en voel mee en doordat we beiden onafhankelijk van elkaar dezelfde informatie ontvangen, weet ik dat het juist is. Bovendien zijn mensen verrast en emotioneel wanneer ze hun potentie en missie ontdekken. Hun verstand kan het niet bevatten, maar de emoties spreken voor zich.

Djamila

Djamila is een jonge vrouw van Afrikaanse afkomst. Ze ‘weet’ dat ze met haar handen kan helen, maar weet niet hoe dit in te zetten. In haar dromen wordt ze gevraagd om energetisch aanwezig te zijn bij echtparen bij wie het niet lukt om een kindje te krijgen. Ze begeleidt in deze de droomstaat (die net zo reëel als onze dagelijkse realiteit) een zieltje naar deze moeder, zodat er een conceptie plaats kan vinden. Voor Djamila is deze gave gewoon, maar ze spreekt er nauwelijks over met anderen.

In de sessie ontdekt Djamila dat haar gaven versluierd worden door de aanwezigheid van een duistere energie. Toen ze als kind in Afrika woonde, is ze ten prooi gevallen aan zwarte magie vanwege haar uitzonderlijke gaven.

Ook ontdekt ze dat dit haar eerste leven op aarde is. Ze komt rechtstreeks vanuit de bron om op aarde haar taak te vervullen in de transformatie.

Nu we de duistere energie zien, komt hij in het licht en verliest zijn invloed. Dit stelt Djamila in staat om haar missie op aarde volbrengen. Het tintelen in haar handen dat ze al een poosje voelt, wordt nu bevestigd. Ze heeft helende gaven. Voor Djamila valt alles op zijn plek.

Meggie

In de derde sessie van Meggie komen we in de jungle in Zuid Amerika terecht, in het tijdperk van de Inca’s. Ik zie het intense groen van de bomen en planten en ruik zelfs de vochtige lucht die zo kenmerkend is voor een oerwoud. Meggie ziet een muur van enorme rotsblokken. Het is onmogelijk dat de inheemsen deze met menskracht hebben gebouwd. Even lijkt het erop dat Meggie tot de inheemsen behoorde, tot ze ontdekt dat ze geen mens was. Ze was energetisch aanwezig in een levensgroot beeld in de jungle. De inheemsen bezochten dit beeld en ontvingen via haar kosmische kennis. De oorsprong van Meggies energie ligt op een andere planeet, vele lichtjaren verwijderd van de aarde.

In dit leven is Meggie hooggevoelig en hoogbegaafd. Haar verstand staat voortdurend in de vijfde versnelling Ze begrijpt wat er met anderen aan de hand is, voordat ze er zelf over hebben kunnen nadenken. Wat een verandering voor haar om nu te weten dat ze er alleen maar hoeft te ZIJN om het verschil te maken.

Door haar aanwezigheid komen andere mensen bij een grotere realiteit, hun eigen waarheid. Ze hoeft hier niet iets speciaals voor te doen, in de zin van coaching of healing. Doordat ze dit nu weet, valt er een last van haar schouders.

groot kosmisch plan

Lara

Lara is een energieke millennial van begin 30. Ze is geboren uit een Nederlandse moeder en een Turkse vader. Ze stapte vol vuur, nieuwsgierigheid en enthousiasme in de sessie. Ze wil onderzoeken wat de oorzaak is van haar moeizame relaties met mannen.

Ze is een vrouw van de wereld, haar ambitie en onverschrokkenheid hebben haar op bijzondere plekken gebracht. Zo heeft ze tot voor kort op een mediterraan eiland gewoond.

In de sessie belandt ze direct op dit eiland. Het blijkt dat zich in dit wonderschone historische stadje beslissende momenten voor Lara hebben afgespeeld. Eeuwen terug heeft ze dit eiland als oosterse krijgsheer veroverd. Beiden zien we de krijgsheer vanaf een schip de haven binnen varen. Na een aantal gevechten stelt de krijgsheer de vijandelijke troepen voor dat ze in ruil voor overgave het eiland mogen verlaten en hun kostbaarheden meenemen. Hieruit blijkt zijn barmhartigheid.

Daarnaast wordt duidelijk wie destijds haar tegenstander en bondgenoot waren. Dit verklaart haar relatie met deze mannen nu.

Lara was emotioneel toen ze dit alles ontdekte. Haar tranen kwamen vanuit het diepst van haar ziel. Ze herinnerde zich wie ze ooit was.

Beiden waren we onder de indruk, omdat de informatie zo duidelijk was. Na de sessie kocht Lara een boek over deze krijgsheer waaruit bleek dat een aantal opvallende zaken uit de sessie ook daadwerkelijk zo hebben plaats gevonden.

Het is mooi dat de ziel van deze krijgsheer is gereïncarneerd en dat Lara haar missie vervult. De avontuurlijkheid en onverschrokkenheid van de krijgsheer zijn duidelijk in haar aanwezig. Met haar gedrevenheid en energie weet ze mensen te inspireren en motiveren via haar trainingen. Ook in dit leven leidt ze mensen, maar nu naar hun hart.

Toekomst

Dit is een selectie van de ervaringen die ik wekelijks mee maak. In mijn hart weet en voel ik dat het klopt. Het maakt dat ik anders kijk naar de veranderingen in de wereld. Er is nog een andere werkelijkheid die zich buiten ons gezichtsveld voltrekt. Ik hoop dat ik met dit artikel mijn opgetogenheid over de toekomst aan jou kan overbrengen.

Susanne Eijssen

Susanne Eijssen

In mijn praktijk in Den Bosch en via online sessies breng ik mensen in contact met de wijsheden en mogelijkheden van hun energetisch lichaam. Het loslaten van blokkades op zielsniveau, stelt ons in staat om te helen. Ik ben dankbaar dat ik mensen mag helpen in hun transformatieproces en te zien dat liefde, vertrouwen en kracht groeien. Mijn jarenlange ervaring als professional in de reguliere zorg combineer ik met de wijsheid van gnosis. Je kunt mij volgen op Facebook en Instagram onder het account van Praktijk De Gnostische Weg. Regelmatig geef ik Instagram en Facebook Lives..
5-hoek

Overige artikelen

Waarom je de frequentie van je muziek wellicht wilt aanpassen
Waarom we ons tegen verandering verzetten & hoe we dat stoppen
3 manieren om sneller in slaap te vallen & voor een betere nachtrust
Emotionele Eerste Hulp voor angstige hoogsensitieve kinderen
Het herstellen van je oorspronkelijke blauwdruk
8 wetenschappelijk ondersteunde redenen om ‘Ohm’ te zingen
Hoe serieus neem jij jezelf eigenlijk?
Sta aan mijn graf zonder verdriet
Pijnappelklier: de zetel van de ziel?
De pijnappelklier is de zetel van de ziel
10 Universele wetten van het bestaan
Overkomt het leven je of creëer je het zelf?