Hooggevoeligheid in alle soorten en maten

Ik zal mij even voorstellen; Ik ben Carolien, hooggevoelig. Normaal gesproken geef ik mijzelf niet graag een “naampje” of anders gezegd een “label”. Als jong meisje kreeg ik al vroeg te maken met verschillende diagnoses en benamingen voor mijn karakteristieke gedrag, ik zou anders zijn dan anders en daar moest een naam aan gegeven worden. Het werd ADD; “het overwegend onoplettende type”. Aha. Vandaar dat ik zeemeerminnen tekenen tijdens de les rekenen veel interessanter vond. Mijn vader daarentegen kreeg een benaming waar ik zelf nogal van onder de indruk was namelijk; manisch depressief ofwel een bipolaire stoornis, interessant, want wanneer je manisch depressief bent heb je 4 mogelijkheden:

-Je bent depressief
-Je bent “normaal”
-Je bent hypomanisch
-Je bent manisch (met de daarbij behorende psychoses en waanideeën).

Deze verschillende episodes wisselen elkaar af en dit alles wordt behandeld met medicijnen en de nodige opnames en therapieën. Ook ik kreeg medicijnen voor mijn ADD. Naast ADD en bipolaire stoornis heb je nog talloze andere benamingen voor anders dan normaal gedrag. De DSM-V heeft mij dan ook altijd gefascineerd. Wat drijft de mens achter deze psychische of persoonlijkheidsstoornis? Waar komt het vandaan? Waarom medicijnen? Is er een verband tussen ADD en bipolaire stoornis? De laatste vraag hielt mij bezig. Waarom? Omdat ik veel karaktereigenschappen heb van mijn vader, namelijk mijn hoge gevoeligheid voor indrukken, gevoelens en emoties van andere mensen. Ook had ik een natuurlijk ongeloof in de meest gangbare aanpak van deze stoornissen; medicijnen. Het voelde onlogisch. Ik ben op onderzoek uit gegaan. Naast dat ik vooral veel zelfobservatie heb uitgevoerd, heb ik ook interessante gesprekken met mijn gidsen gevoerd.

“Jongens, hoe denken jullie er nou over?” Was mijn vraag. “Nou, het zit zo.” En daar kwam het. De rode draad werd mij duidelijk.

Hoewel er al veel verschillende artikelen te vinden zijn over dit onderwerp, vond ik het toch fijn mijn bevindingen en mijn opgedane informatie te delen middels een schrijven. Het kan mij namelijk niet vaak genoeg verteld en verspreid worden. Daar gaan we.

De nieuwe tijd

Momenteel leven wij in een wereld waarin wij collectief van bewustzijnsniveau aan het “upgraden” zijn. Van het Vissentijdperk waarin de ontwikkeling van macht, hebzucht en het ego centraal stond naar het Aquariustijdperk waarin de ontwikkeling van liefde, eenheid en licht centraal staat. Het tijdperk waarin wij momenteel leven. De nieuwe tijd. Decennia lang leren wij levender wijs ons bewustzijn te verlichten, hoe meer levens wij leven hoe wijzer, krachtiger en bewuster wij worden. Omdat het de bedoeling is dat de mensheid collectief mee gaat in de verandering van de energie en de verhoogde trillingsfrequentie der liefde is er ondersteuning nodig. Vele oude zielen en nieuwetijdskinderen zijn geïncarneerd om de aardse wereld een handje te helpen, ik noem ze “bewuste zielen”. Deze bewuste zielen bezitten al dit verhoogde bewustzijnsniveau, waardoor hun aanwezigheid er voor zorgt dat het collectieve bewustzijnsniveau verhoogd en zullen zij waar nodig is liefde, licht en inzichten geven aan zielen welke dit verhoogde bewustzijnsniveau nog niet bezitten. In wezen zijn deze “bewuste” zielen altijd al op deze aarde geweest, maar omdat we collectief steeds bewuster worden staan wij er doorgaans meer voor open, wordt het meer erkend en wordt er meer over gesproken. Ook zijn ze nu in grotere getale geïncarneerd, we kunnen immers wel een extra handje gebruiken.

 Het ego

De meest wraakzuchtige indringer van onze geest die onze puurheid wegcijfert is de negativiteit en het duiveltje die in ons ego schuilt, het ego resoneert op een lage zware trilling terwijl liefde resoneert op een lichte en harmonieuze trilling. De trillingsfrequentie van de energie van de mensheid wordt geleidelijk aan verhoogd en verlicht met als eind bestemming eenheid, vrijheid van ons ego, liefde en licht.

Veel van deze bewuste zielen worden geboren met een natuurlijk geïntegreerde wijsheid en hebben alles in zich om het ego te ontstijgen. Als een ziel bewust is, staat het in contact met het hart en de puurheid van ons zijn. Hoe dichter bij het hart des te fijn gevoeliger worden onze sensoren en zingtuigen. Want we voelen. De energie van een bewust mens is als een radio die op de juiste frequentie is afgestemd, de informatie komt zuiver, helder en duidelijk door en ontvangt vrijwel alles wat er doorgegeven wordt. Omdat een bewuste ziel een verhoogd bewustzijn en harmonieuze trillingsfrequentie heeft, welke fijn is afgestemd op de frequentie der liefde is deze in staat om alles op te pikken en te ontvangen wat er in de directe omgeving door komt. Zelfs informatie en gevoelens op grote afstand zijn voelbaar en worden ontvangen. Ook staan ze bewust of onbewust direct in contact met de goddelijke bron. We noemen deze bewuste zielen ook wel hooggevoelige zielen. Een bewuste ziel is hooggevoelig, maar het kan zijn dat een hooggevoelige ziel nog niet bewust is. Wanneer de juiste tijd is aangebroken wordt deze onbewuste hooggevoelige ziel herinnerd aan zijn of haar verhoogde bewustzijn en wordt men zich hiervan “bewust”.

De informatie komt bij een hooggevoelige ziel binnen vanuit diverse bronnen, je kunt je voorstellen dat wanneer je als hooggevoelig kind veel informatie door krijgt welke je niet kan plaatsen dat dit kan leiden tot onwenselijk gedrag, terugtrekken, agressiviteit, overprikkeling en andere vormen van gedragsproblemen. Want hoe ga je als klein kind om met zoveel informatie en gevoelens en emoties welke je allemaal oppikt en je dit (nog) niet kan uiten en kan plaatsen? Indien hooggevoeligheid niet vroeg wordt (h)erkend kunnen deze opstart problemen resulteren in een disbalans van de chakra’s en verliest men vaak naarmate men ouder wordt de controle over het herstel hiervan. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. Een onbewuste hooggevoelige volwassene hoeft geen disbalans te creëren maar kan zich wel eenzaam, onbegrepen en soms zelfs beperkt voelen, hij of zij kan deze emoties en dit beperkte gevoel niet plaatsen, er wordt dan hulp gezocht en men krijgt na onderzoek een label met een naam, een naam wat vaak anders is dan de naam hooggevoeligheid.

Hieronder zal ik een hele kleine greep benamingen van psychische en persoonlijkheidsstoornissen evenals gedragsstoornissen onderbouwen vanuit mijn perspectief, het perspectief van mijn gidsen en wellicht het perspectief van vele anderen.

Autisme

Hooggevoelig. Gevoelig voor sensaties, prikkels en indrukken. Een kind met autisme heeft moeite met zichzelf te aarden, heeft moeite met de vorm van ons fysieke gestel en heeft moeite met de taal. Deze zielen hebben weinig tot geen levens gehad op deze aarde en zijn afkomstig vanuit andere sferen. Deze zielen kiezen ervoor om toch een leven op aarde te leven om te voelen en te ervaren hoe dit is. Deze zielen hebben een hoog bewustzijn maar zijn niet gewend aan een lichaam, een lichaam onderscheidt ons namelijk en zorgt ervoor dat verbinding en eenheid vertraagd wordt. Wanneer deze zielen geboren worden moeten ze al meteen wennen aan het hebben van een “vorm”. Ook met taal hebben ze moeite want ze zijn gewend om vanuit telepathie te communiceren. Ze hebben dan ook een groot gevoelsleven maar weten dit vaak niet onder woorden te brengen. Ook zijn ze telepathisch erg sterk al hoewel dit vaak naarmate ze ouder worden zal afnemen omdat ze merken en dat de huidige mensheid hier (nog) niet veel mee kan. Doordat deze zielen moeten wennen aan de aardse vormen bouwen ze vaak een muur om zich heen en zullen ze zich terugtrekken of willen alleen zijn. Deze zielen hebben vaak last van overgevoelige reacties op bepaalde voedingstoffen. Dit geldt overigens voor alle hooggevoeligen.

ADD/ADHD


Hooggevoelig. Paranormale aanleg. Gevoelig voor indrukken, prikkels, emoties van andere mensen en energieën. Deze zielen met deze diagnose zijn zeer hooggevoelig. Ze zijn snel afgeleid, druk, dromerig en hebben oog voor detail. Betreft vaak creatieve geesten met een liefde voor kunst, muziek en cultuur. Deze zielen kunnen zich vaak niet goed aarden in deze wereld waar veel van hen verwacht wordt. Ze kunnen een laag zelfbeeld ontwikkelen omdat ze het gevoel hebben dat ze niet aan de maatschappelijke eisen, patronen en structuur kunnen voldoen.

In principe ben je-wanneer je de diagnose ADD of ADHD hebt- hooggevoelig. Het verschil bij ADD en ADHD is voornamelijk dat je als ADD’er dromerig bent en als ADHD’er erg druk, als we deze “symptomen” vanuit het perspectief van hooggevoeligheid gaan bekijken dan hebben we het gewoon over verschillende karakters die hun indrukken op een andere manier verwerken en uiten.

Bipolaire stoornis


Hooggevoelig. Mediamiek. Niet goed geaard. Betreft vaak zeer intelligente en creatieve zielen. Doordat in de kinderjaren de hooggevoeligheid niet (h)erkend wordt, zijn ouders en het kind zich er niet van bewust dat je met hoog gevoeligheid moet leren om te gaan. Vanaf jongs af aan is deze ziel extra gevoelig voor indrukken, gevoelens en emoties van andere mensen. Ze pikken ontzettend veel op en zien, voelen en horen veel omdat ze als hooggevoelige ziel direct in contact staan met de goddelijke wereld. Vaak vertonen deze zielen als kind al wat “anders” gedrag dan leeftijdsgenootjes die niet hooggevoelig zijn. Ook hebben gebeurtenissen die verdriet of pijn met zich meedragen vaak een grote indruk achter gelaten bij deze zielen en kunnen deze moeilijk verwerken. Wanneer vele indrukken, gevoelens, emoties van andere mensen, en meerdere indrukwekkende gebeurtenissen niet verwerkt worden kan het ervoor zorgen dat – vaak in combinatie met het frequent gebruik van verdovende middelen op latere leeftijd- men gaat zweven en dat er disbalans ontstaat in de activiteit van de chakra’s. Je hebt verschillende episodes bij een bipolaire stoornis.

Hypomanie: Chakra’s beginnen overactief te raken en staan meer open. Men wordt energieker, vrolijker, spraakzamer, nog gevoeliger voor indrukken en gevoelens en emoties van andere mensen. Derde oog chakra wordt actiever waardoor deze ook meer open staat voor het contact met niet aardse energieën.

Manie: Chakra’s zijn overactief en staan volledig open. Derde oog chakra staat volledig open waardoor het vrij en gemakkelijk toegankelijk is voor vaak lage energieën/entiteiten die daar graag gebruik van maken.

Psychose: Lage energieën maken misbruik van de desbetreffende persoon door manipulatie en creëren verwarring en desoriëntatie.

Waanideeën: Lage energieën bespelen de desbetreffende persoon en zorgen voor stemmen in hun hoofd.

Grootheidswaanzin: Vaak ontwikkeld vanuit een laag zelfbeeld welke al vaak is ontstaan op jonge leeftijd. Dit kan zelf gecreëerde grootheidswaanzin zijn, maar kan ook bewerkstelligd worden door lage energieën.

Depressie: Compensatie reactie van lichaam en geest door de chakra’s volledig te inactiveren, zodat het opnemen van gevoelens, indrukken, en emoties bijna volledig beperkt wordt. Dit kan een natuurlijke reactie zijn na een manische episode maar dit kan ook gestimuleerd worden door het gebruik van medicijnen.

Schizofrenie
Hooggevoelig. Paranormaal begaafd. Niet goed geaard. Betreft vaak zeer intelligente en creatieve zielen. Schizofrenie is een uit de hand gelopen niet (h)erkende hooggevoeligheid en paranormale begaafdheid. Vaak worden deze gave en gevoeligheid niet (h)erkend op jonge leeftijd. De combinatie met een -vaak- moeilijke jeugd, traumatische gebeurtenissen en/of het gebruik van verdovende middelen zorgt ervoor dat de chakra’s, meestal op wat latere leeftijd op hol slaan waardoor er een disbalans in het filteren van goede en kwade informatie ontstaat. Doordat hun derde oog chakra vaak overactief is, deze zielen niet goed geaard zijn en mede door hun paranormale gave, staan ze enorm open voor het ontvangen voor informatie. Ze staan dusdanig open dat zelfs lage energieën bezit kunnen nemen, zij zijn dan ook vaak een speelpop van lage entiteiten. Ze horen stemmen en krijgen opdrachten. Ook kan hun uitstraling en gezichtsexpressie veranderen en dit alles heeft te maken met de overname van het lichaam en het wegcijferen van de eigen identiteit door lage energieën (entiteiten).

Hooggevoelige ziel

De fundering voor in ieder geval de bovengenoemde psychische aandoeningen en gedragsproblemen is een hooggevoelige ziel. In sommige gevallen wanneer hooggevoeligheid niet wordt (h)erkend in de jeugd in combinatie met jeugd trauma’s kan dit doorslaan naar- zoals eerder aangegeven- totale disbalans in het geval van een psychische aandoening. Vaak worden deze aandoeningen behandeld met medicijnen om psychoses en waan ideeën te beperken. Het is fijn dat deze medicijnen bestaan, vele mensen hebben er baat bij, maar deze medicijnen zorgen er naar mijn inzien voor dat de chakra’s worden gesloten en dat emotie en gevoel dermate worden afgesloten dat er weinig tot geen informatie meer binnen komt. Ik ben geen arts of psychiater dus hoe het exacte werkingsmechanisme van deze medicijnen is, weet ik niet precies. Wel denk ik dat met toediening van deze medicijnen het probleem wordt onderdrukt en niet werkelijk wordt aangepakt vanuit de kern en het innerlijke zelf. Wat wel nodig is.
Wanneer we het hebben over autisme, ADD en ADHD spreken we over zielen die geboren zijn met een vorm van hooggevoeligheid en omdat we te maken hebben met verschillende individuen met ieder zijn unieke karakter, uit elke ziel zich anders in zijn hooggevoeligheid. Helaas zijn er vele gevallen van hoog gevoeligheid die als “beperkt” worden bestempeld. Hooggevoeligheid is geen beperking, hoog gevoeligheid is iets moois, iets liefdevols en wanneer het juist wordt gebruikt iets krachtigs. Het is dan ook de kracht om de positieve eigenschappen en talenten van de hoog gevoelige ziel te belichten, dat de gevoeligheid wordt begrepen en deze ziel volledig geaccepteerd wordt in zijn of haar “zijn”. Begrip, erkenning en acceptatie zijn dan ook het belangrijkste. Deze zielen zijn liefdevol en vaak bijzonder getalenteerd in één of meerdere dingen, alleen hebben zij moeite met het zich aanpassen in een wereld waarin er veel maatschappelijke druk heerst en waar het vooral draait om geld en hebzucht.

Voor kinderen met een hooggevoelige ziel is het belangrijk om samen met de ouders begeleiding te krijgen bij het onderscheiden van de emoties en gevoelens die zij binnenkrijgen van andere mensen. Ze betrekken deze gevoelens snel tot henzelf en integreren het onbewust in hun zijn. Het mooiste is om een goed medium of paragnost te vinden die gespecialiseerd is in nieuwetijdskinderen en/of hooggevoeligheid. Een medium of paragnost kan goede begeleiding bieden en kan eventueel al vroeg beginnen met het leren afsluiten van emoties en gevoelens van buitenaf. Ook kunnen ze coachen hooggevoeligheid als kracht te gebruiken, in plaats van het als een beperking te ervaren. Bij deze begeleiding staat coaching van de ouders centraal. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat vooral de ouders zorgen voor een begripvolle en harmonieuze begeleiding van het hooggevoelige kind.

Ben je een volwassen hooggevoelige ziel, dan kun je natuurlijk zelf aan de slag gaan.
Zoals eerder beschreven kunnen hooggevoelige zielen wanneer ze nog niet bewust zijn van hun gevoeligheid, zich zelf als beperkend ervaren. Er komt veel informatie binnen waardoor ze uitgeput en moe raken, er kunnen gedragsproblemen ontstaan en kunnen last krijgen van huil en woede uitbarstingen. Vaak weten ze zelf niet waar dit vandaan komt. Deze zielen dienen goed te luisteren naar hun lichaam, welke de signalen geeft wanneer ze overprikkeld zijn. Een natuurlijke remedie is de natuur en meditatie. Hooggevoelige zielen voelen zich vaak thuis in de natuur, het valt ook zeer zeker aan te raden om als hooggevoelige ziel veel de natuur op te zoeken, de natuur zal innerlijke rust geven, is een goede manier om op te laden en een vorm van meditatie.

Alternatieve geneeswijzen

Hooggevoelige zielen reageren bijzonder goed op alternatieve geneeswijzen, natuurkrachtige geneesmiddelen en diëten. Door hun verhoogde bewustzijn staan ze meer in contact met hun hart en de bron waardoor er verbinding is met alles wat is, wat voortkomt vanuit de bron, dus ook de natuur. De natuurlijke verbinding met de natuur zorgt ervoor dat ze lichamelijk bijzonder goed reageren op natuurgeneeskrachtige middelen, edelstenen, kristallen en huisgemaakte kruiden thee. Doordat deze zielen ook lichamelijk erg gevoelig zijn kunnen er overgevoelige reacties optreden bij bepaalde voedingsmiddelen, voedingsstoffen en E-nummers. Suikers, gluten, noten, pinda’s, kleurstoffen en cafeïne zijn enkele voorbeelden hiervan. Niet alleen wanneer er overgevoelige reacties optreden kan een biologisch/vermijdend dieet heilzaam zijn, in alle gevallen reageren hooggevoelige zielen buitengewoon goed op een biologisch dieet, zielsmatig en lichamelijk.

Geestelijk en energetisch reageren hooggevoelige zielen ontzettend goed op alternatieve geneeswijzen en energetische behandelingen. Wanneer er belemmerende angsten en onzekerheden aanwezig zijn kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor reïncarnatie, regressie en/of hypnotherapie. Een chakra heling kan bijvoorbeeld door middel van magnetiseren, reiki en/of edelstenen en kristallentherapie helpen bij het losmaken en opklaren van vastgeroeste blokkades, verdriet en overige heftige emoties. Ook de (Bach)bloesemremedies kunnen uitstekend worden toegepast. Bachbloesem kan namelijk rust en brede hulp bieden. Het is even uitvogelen welke behandeling het beste past bij de persoon in kwestie, maar het is de moeite waard. Het bovenstaande is maar een kleine selectie, maar alternatieve en holistische behandelingen werken vaak energetisch, vanuit de natuur, of met het onderbewustzijn. Precies wat de hooggevoelige nodig heeft ter ondersteuning. Let wel, het voorstaande geldt vooral voor ondersteuning en hulp bij innerlijke rust. Wanneer er lichamelijke klachten optreden natuurlijk altijd een arts inschakelen, hoewel innerlijke blokkades wel degelijk lichamelijk tot uiting kunnen komen. Een zeer interessant proces waar ik wel een boek over zou kunnen schrijven. Als hooggevoelige ziel is het fijn om ondersteuning te krijgen, er zijn er velen die het op eigen kracht doen, maar lieve hooggevoelige ziel je bent niet en nooit alleen. En het hoeft ook niet alleen…

Wanneer de gevoeligheid van een hooggevoelige ziel erkend en herkend wordt vallen alle puzzelstukjes op hun plaats en zal het leerproces starten. De ontwikkeling zal groeien. En een reis zal beginnen.

Een reis terug naar de kern, een reis terug naar liefde, een reis terug naar JOUZELF; een kind van God, een ziel van het licht.

Wij wensen alle kinderen van het licht veel wijsheid en liefde toe,

Vanuit mijn licht perspectief,
Carolien

Gast Auteur

Gast Auteur

Verzamelnaam voor alle artikelen die door gast auteurs zijn geschreven. Ook met ons samenwerken? Wij werken graag samen bewuste ondernemers die een mooiere plek maken van deze wereld. Je leest er hier meer over
5-hoek

Overige artikelen

Waarom je de frequentie van je muziek wellicht wilt aanpassen
Waarom we ons tegen verandering verzetten & hoe we dat stoppen
3 manieren om sneller in slaap te vallen & voor een betere nachtrust
Emotionele Eerste Hulp voor angstige hoogsensitieve kinderen
Het herstellen van je oorspronkelijke blauwdruk
8 wetenschappelijk ondersteunde redenen om ‘Ohm’ te zingen
Het sandwichkind-Hoe gedragen middelste kinderen zich?
5 zinnen die waardevoller zijn dan “ik hou van jou”
Hoe serieus neem jij jezelf eigenlijk?
Blijf je voortdurend hoge tonen horen? Je bent niet de enige!
De Wet van Aantrekking: pas op voor magisch denken
Sta aan mijn graf zonder verdriet