Heb je last van de energieën van anderen? Zet jezelf op de eerste plaats!

Veel hooggevoelige mensen hebben last van de energieën van anderen. Ze raken daardoor vermoeid en overprikkeld. Door je bewust te worden van je manier van leven, je energetische blokkades en je overtuigingen breng je hier verandering in. Je zult zien dat het niet egoïstisch is om keuzes te maken die goed zijn voor jou. Sterker nog, ook anderen hebben er baat bij als je je vibratie verhoogt door keuzes te maken waarbij je je goed voelt.

Hsp: uitgerust met een instrument

Als hooggevoelig persoon ben je uitgerust met een bijzonder instrument: het vermogen om op een ander niveau dan het aardse waar te nemen. Gevoelens van anderen zijn voelbaar, maar vaak pikken we ook gedachten en overtuigingen van anderen op. Bij het incarneren in je fysieke lichaam heb je geen handleiding mee gekregen die beschrijft hoe je dit instrument kunt bespelen. Daardoor ontstaat er op den duur verwarring. Het instrument gaat met je op de loop en veroorzaakt problemen.
Bewustwording van je innerlijke kern helpt om de mogelijkheden van je instrument te ontdekken en gebruiken.

Dienstbaar in welke mate?

Wanneer je hooggevoelig bent, is er een aangeboren behoefte om dienstbaar te zijn. Bijvoorbeeld door een luisterend oor te bieden aan anderen. Dat is mooi, maar als we dit op een onbewuste manier doen en onszelf hierin niet begrenzen, ondervinden we er op termijn last van. Hoe groot je innerlijk licht ook is, het is nooit de bedoeling geweest om een wandelende klaagmuur te worden. Wanneer je je openstelt voor de verhalen van alles en iedereen, bestaat de kans dat je hier op den duur last van ondervindt.

Verandert je vibratie?

Als hooggevoelig persoon voel je haarfijn de noden van anderen aan. Je voelt de worsteling, de pijn en de onmacht. Dit voedt onze behoefte om te helpen.
Op subtiel niveau bemerk je waarschijnlijk verschillen in de gesprekken die je met mensen hebt. Na het ene gesprek voel je je hetzelfde als ervoor en heb je je vibratie behouden, ook al deelde de ander zijn of haar problemen. Na het andere gesprek voel je je ‘leeg’ en minder prettig dan ervoor. Vaak spoken deze gesprekken naderhand door je hoofd en blijft de energie ervan hangen.
Het maakt verschil of de ander oprecht en zonder verwachtingen en bijbedoelingen zijn zielenroerselen deelt. Of dat hij of zij vooral zijn emoties kwijt wil en zijn last daarmee bij jou neer legt. In het laatste geval zijn de gesprekken weinig wederzijds, de ander wordt door zijn eigen leed in beslag genomen en is weinig ontvankelijk voor jouw respons en inzichten.

Onderzoek de patronen

Wanneer je herhaaldelijk een leegte of vervelend gevoel bij jezelf constateert, is het belangrijk om naar patronen van beiden te kijken. Is jouw behoefte om te helpen wellicht groter dan het vermogen van de ander om iets met het probleem te doen?
Soms is de ander nog niet klaar voor een volgende stap, bijvoorbeeld vanwege angsten. Of is de ernst van het probleem nog niet duidelijk genoeg, wat maakt dat er geen stapjes naar verbetering gezet worden. Jouw aandacht en energie dragen niet bij aan groei en ontwikkeling van de ander. Wees je hiervan bewust. Wanneer je de ander zijn eigen proces gunt, geeft dat jou rust.

Wie staat er op de eerste plaats?

Wanneer vermoeidheid een terugkerend probleem is in contacten met anderen, kijk dan eens kritisch naar jezelf. Help je graag anderen maar loop je daarbij jezelf voorbij?
Ga bij jezelf na wat er ten grondslag ligt aan je behoefte om anderen te helpen. Wil je de ander ‘redden’? Of wil je de goedkeuring van de ander? Waar komt deze dieper liggende behoefte vandaan? Wanneer is deze ontstaan?
De oorsprong van deze behoefte ligt vaak in onze kindertijd, maar soms ook al daarvóór. Cliënten ontdekken regelmatig dat dit een familiepatroon is dat al vele generaties bestaat.
Wellicht draag je de overtuiging in je mee dat het belangrijk is om voor anderen klaar te staan. Hoe denk je daar nu over?
In iedere situatie is het belangrijk om jezelf af te vragen of je daadwerkelijk in staat bent om de ander te helpen. Je kunt een ander alleen helpen als diegene ook klaar is om zichzelf te helpen. Daarvoor kun je de volgende metafoor gebruiken:
Zie de ander als een drenkeling die overboord is geslagen. Verwacht de ander dat je hem of haar uit het water trekt? Of doet hij of zij zelf ook moeite om weer aan boord van zijn of haar schip te komen? Wees je ervan bewust of je zelf mee het water in wordt getrokken. Dat merk je aan je eigen vibratie. Als deze laag is na jullie contact en je machteloosheid en een vervelend gevoel ervaart, dienen de alarmbellen te gaan rinkelen.

Luister naar innerlijke signalen

Als je hooggevoelig bent, ben je uitgerust met een heldere intuïtie. Leer hiernaar te luisteren en hierop te vertrouwen. Als een gesprek niet fijn voelt, dan klopt dit gevoel. Probeer het gesprek op een ander onderwerp te brengen of beëindig het. Een gesprek dat voor een van beiden niet prettig is, zal uiteindelijk voor niemand een fijne energetische uitwisseling teweeg brengen. Afhankelijk van het niveau van bewustzijn, is dit voor beiden voelbaar, wellicht op een subtiel niveau.

Weerstand creëert blokkades

Wanneer je merkt dat je regelmatig negatieve ervaringen hebt in gesprekken of negatieve gevoelens ervaart na een gesprek, creëer je weerstand in jezelf. Weerstand om nieuwe gesprekken aan te gaan. Deze innerlijke weerstand maakt je vermoeid. En zorgt er bovendien voor dat er minder vaak mooie gesprekken tussen jou en anderen kunnen ontstaan. Je gaat steeds meer de deur dicht houden, maar daarmee sluit je ook de deur voor mooie ontmoetingen. Word je ervan bewust of je deze blokkade in jezelf hebt gecreëerd.

Verbindingen met anderen

Soms voel je je moe zonder een gesprek te hebben gevoerd. Bij veel hooggevoelige mensen daalt het energiepeil als ze zich in grotere groepen mensen bevinden. Naast het feit dat de zintuiglijke prikkels je vermoeien, is het ook mogelijk dat je talloze (kortstondige) energetische verbindingen maakt met anderen.
Een cliënt ontdekte in een sessie dat hij met vele energetische koorden verbonden was met allerlei onbekende mensen. De overeenkomst tussen deze mensen was, dat ze allemaal met forse problemen kampten. Het waren mensen die hij in het dagelijks leven passeerde.
Onbewust was hij ‘energieleverancier’ voor mensen die niet goed in hun vel zitten en voorzag hij ze op deze manier in hun energiebehoefte.Toen hij dit ‘zag’, vond hij het in eerste instantie geen probleem. Omdat hij vond dat je anderen moest helpen. Tot hij zich realiseerde dat zowel hij als de andere mensen er niets mee opschoten en dat dit niet de bedoeling is. Ieder heeft zijn eigen lessen te leren, we kunnen dit niet voor anderen oplossen.
Ga voor jezelf na wat jouw overtuigingen zijn met betrekking tot het helpen van anderen, zelfs onbekenden. Is het jouw taak om alles en iedereen van energie te voorzien? Ook al ben je een lichtwerker? Waar stopt jouw verantwoordelijkheid voor het wel wee van anderen? En helpt het de ander daadwerkelijk? Door anderen niet van energie te voorzien, geef je hen de kans te ervaren wat er in hun leeft. Waar ze behoefte aan hebben, wat ze missen en wat hun wensen zijn. En dat biedt ze de mogelijkheid om aan hun eigen proces te werken.

Compassie

Naarmate je verder groeit in je bewustzijnsproces word je je bewuster van een grotere realiteit dan de aardse realiteit. En kun je de problemen van de ander in een breder perspectief plaatsen. Daarmee zie je ook de waarde van tegenslagen en hoe problemen ons helpen in ons groeiproces. En neemt de behoefte om steeds voor anderen paraat te staan af. Hiervoor in de plaats komt compassie, rust en vertrouwen. De kans is groot dat de ander dit voelt. Deze verhoogde vibratie helpt de ander meer dan duizend goedbedoelde woorden.

Laat je licht schijnen

Door te luisteren naar je innerlijke kern verhoog je je vibratie
Ik bemerk vaak opluchting bij mensen als ik uitleg waarom het belangrijk is om naar hun gevoel te luisteren en hier gehoor aan te geven. Voor veel hooggevoelige mensen is het eigenbelang ondergeschikt aan het belang van anderen. Hiermee doe je jezelf tekort. Onze gevoelens zijn het communicatiemiddel van onze innerlijke kern. In deze tijd van transformatie wil deze innerlijke kern steeds meer gehoord en gerespecteerd worden. Hij wil geleefd worden!
Door keuzes te maken voor jezelf groeit je innerlijke kracht. Hoe steviger je in je eigen kracht staat, hoe minder last je hebt van de energieën van anderen. Je energetisch veld is in een hogere vibratie, waardoor lagere energieën geen vat op je krijgen. Je bent ze als het ware ontstegen.
Dit is wat de wereld nodig heeft: mensen die hun licht laten schijnen vanuit hun innerlijke kern en samen de vibratie wereldwijd verhogen. Dit is in ieders belang, zowel in jouw belang als in het belang van mensen die het moeilijk hebben.

Susanne Eijssen

Susanne Eijssen

In mijn praktijk in Den Bosch en via online sessies breng ik mensen in contact met de wijsheden en mogelijkheden van hun energetisch lichaam. Het loslaten van blokkades op zielsniveau, stelt ons in staat om te helen. Ik ben dankbaar dat ik mensen mag helpen in hun transformatieproces en te zien dat liefde, vertrouwen en kracht groeien. Mijn jarenlange ervaring als professional in de reguliere zorg combineer ik met de wijsheid van gnosis. Je kunt mij volgen op Facebook en Instagram onder het account van Praktijk De Gnostische Weg. Regelmatig geef ik Instagram en Facebook Lives..
5-hoek

Overige artikelen

Waarom je de frequentie van je muziek wellicht wilt aanpassen
Waarom we ons tegen verandering verzetten & hoe we dat stoppen
3 manieren om sneller in slaap te vallen & voor een betere nachtrust
Emotionele Eerste Hulp voor angstige hoogsensitieve kinderen
Het herstellen van je oorspronkelijke blauwdruk
8 wetenschappelijk ondersteunde redenen om ‘Ohm’ te zingen
Hoe serieus neem jij jezelf eigenlijk?
Blijf je voortdurend hoge tonen horen? Je bent niet de enige!
Wanneer gaan ze mijn grenzen respecteren?
Pijnappelklier: de zetel van de ziel?
De pijnappelklier is de zetel van de ziel
10 Universele wetten van het bestaan