Echte liefde, manipulatie of zelfopoffering?

Liefde is een veelbesproken onderwerp in spirituele kringen – en overal waar het over relaties gaat. Maar wat is echte liefde nu eigenlijk? En wat is het niet? Simpel gezegd denk ik dat je onderscheid kunt maken tussen échte liefde, zelfopoffering, en manipulatie vermomd als liefde.

Rauw

Zoals iemand wel eens gezegd heeft: liefde is een werkwoord. Ik ben het daar deels mee eens. Liefde is niet: zitten zwijmelen op de bank en het beeld dat je van iemand hebt idealiseren. Liefhebben is soms zo rauw en aards als een pas gepelde ui. Het vraagt bloed, zweet, snot en tranen om echt van iemand te houden, zoals die werkelijk is, met al diens pijnstukken en rauwe randjes, met alles erop en eraan, met alles wat daarbij hoort.

echte liefde

Handelen of niet handelen

Daarbij vraagt liefhebben soms actie van je, soms vraagt het juist van je dat je niet handelt. Soms is niet handelen, en de ander in liefde laten zijn of hem diens ‘’fouten’’ laten maken, haar diens pijn en valkuilen gunnen, in plaats van ze hun lessen af te nemen omdat het jou pijn doet ze te zien afzien, het meest liefdevolle wat je kunt doen.

Liefde

Echte liefde is de ander liefhebben als jezelf, en te handelen voor diens hoogste goed, zonder jezelf weg te geven én zonder de ander te willen manipuleren vanuit inmenging van ego. Dat klinkt misschien makkelijker gezegd dan gedaan, en dat is het ook.

Evenwicht

Echte liefde neerzetten en vanuit onbaatzuchtige liefde handelen is nog niet zo makkelijk. Het vraagt van je dat je alle eigenbelang loslaat maar tevens handelt vanuit wat ook goed is voor jou. Een beetje als op een evenwichtsbalk lopen, waarbij je je eigen motieven voortdurend met een haviksoog gadeslaat. Daarbij kun je jezelf afvragen: is deze handeling ingegeven door zuivere onbaatzuchtige liefde, of toch vermengd met zelfzuchtige motivatie?

echte liefde

Zelfverloochening

Ga ik vanuit liefde of verlangen naar liefde over mijn eigen grenzen heen, en ben ik dus niet liefdevol naar mezelf? Dan is mijn handeling ook niet volledig liefdevol, maar komt voort uit gebrek aan liefde, want een liefdevolle actie beslaat ook jezelf. Sterker nog, zelfverloochening komt vaak voort uit een stukje vermomd ego: daar zit meestal een onbewust verlangen achter van ‘’Als ik mezelf opoffer, vind je me lief, of krijg ik erkenning, of mag ik er zijn’’.

Hart

Ja, authentiek liefhebben is nog niet zo makkelijk! Gelukkig hebben we een intern systeem dat ons van seconde tot seconde kan vertellen of een handeling (of niet-handelen) ingegeven wordt door liefde, ego, of zelfopoffering (wat eigenlijk ook een verkapte vorm van door ego ingegeven handelen is): ons hart.

echte liefde

Zuiver of niet

Als je met je aandacht naar je hart gaat, kun je voelen of je handelen of onthouden van handelen zuiver liefdevol is, of vermengd is met ego. Als het zuiver liefdevol is, zingt je hart als het ware – zelfs als het jouzelf op persoonlijk niveau pijn doet. Dan is je hart licht, open, en kun je vrij ademen. Als je hart bedrukt voelt, is je actie wellicht niet liefdevol naar jezelf – en dus ook niet echt naar de ander. Als je een grijpen voelt vanuit je hart, een willen, een gehechtheid aan het eindresultaat, is je handeling ook vermengd met ego – en dus niet zuiver liefdevol of zelfs manipulatief.

Echte liefde

Echte liefde houdt in: staan, spreken, zwijgen, handelen, of loslaten met als doel datgene waarvan jij, in jouw stadium van bewustzijn en ontwikkeling, inschat en voelt, dat het voor het beste en hoogste goed is van de anderzonder daar zelf iets bij te willen én zonder daarbij jezelf te verloochenen. Ja, ik zei het al, niet zo makkelijk! Maar de weg van puur liefdevol handelen is wel de snelweg naar je hoogste ontwikkelingsgraad als geïncarneerd goddelijk wezen.

Voorbeelden van liefdevol handelen

Soms houdt echt liefhebben in: de ander niet geven wat die wil hebben. Denk aan een kleuter die naar een scherp mes grijpt, een hond die zich wil overeten, een puber die geld wil voor drugs, een vriend die uit wil terwijl je voelt dat je te moe bent. Ook al vindt die ander jou dan eventjes niet zo aardig.

Soms houdt echt liefhebben in: de ander iets geven wat je zelf wel graag zou willen hebben (zonder daarbij over je eigen wezenlijke grenzen heen te gaan). Zo kun je het laatste stuk taart aan je man geven, of die jurk in de uitverkoop aan je vriendin gunnen die hem ook had zien hangen, of geld sparen voor een belangrijke studie voor je dochter in plaats van een mooie nieuwe auto te kopen – dat tweedehandsje kan nog wel even mee.

Onthecht zijn van het eindresultaat

Echte liefde houdt altijd in: dat je handeling of niet-handelen onthecht is van het eindresultaat.
Zo kun je je kind geld geven voor een cursus of hobby – zonder te verlangen dat ze daarin uitblinkt om jou een goed gevoel te bezorgen. Het gaat om haar ervaring.
Als je therapeut bent, houdt echte liefde in: je therapeutische middelen naar beste vermogen inzetten zonder gehechtheid aan het resultaat – je doet wat je kan, en je cliënt pikt het op of niet. Er is geen falen of slagen, alleen voor het ego. In feite geneest je cliënt zichzelf (of niet), op diens eigen unieke manier, in verbinding met diens Hoger Wezen, in diens eigen Goddelijk beste tijd, al dan niet met de middelen die jij hem aanreikt.

echte liefde

Citaten

Persoonlijk heb ik weinig affiniteit met georganiseerde religie, maar er zijn een aantal teksten uit de bijbel die de echte liefde mooi beschrijven:

‘’Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.’’

‘’De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.’’ 1 Korintiërs 13:4

Natuurlijk is de Perzische dichter Rumi een van de meesters van de liefde: ‘’ Het is niet je taak om naar liefde te zoeken, maar eerder om alle hindernissen tegen de liefde die je in jezelf hebt opgebouwd op te sporen en ongedaan te maken.’’

‘’Verdriet kan de tuin zijn van compassie. Als je je hart open houdt door alles heen, kan je pijn je grootste bondgenoot zijn in je zoektocht voor liefde en wijsheid in je leven.’’

‘’Liefde riskeert alles en vraagt niets.’’ Rumi

En om met de Beatles te spreken: ‘’Love is all you need.’’ John Lennon

 

Wendy Gillissen

Wendy Gillissen

Drs. Wendy Gillissen is psychologe, reïncarnatietherapeute en auteur van de in de Verenigde Staten bekroonde spirituele avonturenroman ‘De vloek van de Tahiéra’.
5-hoek

Overige artikelen

Waarom je de frequentie van je muziek wellicht wilt aanpassen
Waarom we ons tegen verandering verzetten & hoe we dat stoppen
8 wetenschappelijk ondersteunde redenen om ‘Ohm’ te zingen
5 zinnen die waardevoller zijn dan “ik hou van jou”
De Wet van Aantrekking: pas op voor magisch denken
Sta aan mijn graf zonder verdriet
Wanneer gaan ze mijn grenzen respecteren?
Pijnappelklier: de zetel van de ziel?
De pijnappelklier is de zetel van de ziel
10 Universele wetten van het bestaan
Overkomt het leven je of creëer je het zelf?
Ontdek de magie van draken