De relatie tussen gezichtsvermogen en bewustzijn. Zicht als een metafoor

De relatie tussen gezichtsvermogen en bewustzijn
Zicht als een metafoor
Door Martin Brofman, Ph.D.

Waarom worden onze ogen de vensters van onze ziel genoemd? Waarom spreken we over de wijze waarop we de wereld “zien”? Zeggen we “Ik zie”, om te laten weten dat we het begrijpen? Wat is het begrip? Wat is de relatie tussen onze visie, ons zicht en onze manier van Zijn?

Het zicht is niet alleen een lichamelijk proces dat scherpzinnigheid inhoudt. Het is een multi-dimensionale functie die ons beweegt en bewogen wordt door onze emotionele en mentale staat van Zijn, en verbonden is met onze persoonlijkheid. Dat elk type gezichtsvermindering overeenkomt met specifieke persoonlijkheidstypes. Al degenen die bijziend, verziend of astigmatisch zijn, hebben een bepaalde karaktertrek gemeen met degenen die zo’n zelfde afwijking hebben en werken aan hetzelfde onderwerp in hun leven.

Sommigen zeggen dat stress verantwoordelijk is voor de emotionele en lichamelijke onbalans. Stress laat zien hoe we reageren op onze omgeving op een manier die niet “ongedwongen” is, en wordt in het lichaam op verschillende manieren opgeslagen, dus ook spanning in bepaalde spieren. Met andere woorden, waar we de spanning voelen is verwant met waarom we de spanning voelen.

In het geval van zicht, zijn verschillende visuele afwijkingen geïdentificeerd met uitgebreide spanning in bepaalde extra oculaire spieren (de spieren die de oogballen omgeven), en met bepaalde emotionele patronen. Om dit proces te begrijpen, gaan we eens kijken hoe dit werkt.

Elke oogbal is omgeven door zes oogspieren welke gebruikt worden om onze oogballen te bewegen in verschillende richtingen. Er werd vroeger gedacht dat dit de enige functie was. Toen ontdekte men dat deze spieren ongeveer honderd keer krachtiger waren dan nodig was om deze functie te vervullen. Daar structuur en functie verbonden zijn in het menselijk lichaam leek het normaal dat deze spieren nog andere functies moesten hebben. Dat hebben ze.

 

De extra oculaire spieren dienen ook als een deel van het focusmechanisme voor ons zicht, samen met de lens. Ze zorgen ervoor dat de oogballen langer of korter worden, afhankelijk van waar we naar kijken, en wat we denken of voelen. Op deze manier werkt het oog meer als een camera met blaasbalg, met variabele focus, dan als een onbeweegbare camera met een vaststaande lengtefocus.

Vier spieren trekken elke oogbal terug in hun oogzak, verkorten de oogbal. Overdreven spanning op deze spieren, de Rectus spier genoemd, veroorzaakt een verziendheid en wordt ervaren als een emotionele spanning in het bewustzijn. Het kan ervaren worden als onderdrukte woede, of woede naar onszelf toe (schuldgevoel), of een gevoel dat op een bepaalde manier we niet zo belangrijk zijn als andere Wezens.

Twee spieren rond elke oogbal, de Oblique spieren, omcirkelen het oog als een riem. Als deze spieren te strak zijn, persen ze de oogbal in, wat de spier verlengt. Overdreven spanning op deze spier heeft te maken met bijziendheid en wordt ervaren in ons bewustzijn als verbergen in onszelf omdat we ons ongerust, angstig of bedreigd voelen; dat het niet veilig is om onszelf te zijn.

bijziend oog
“bijziend” oog met Oblique spieren

Oneven spanningen op verschillende spieren, die daardoor de oogbal ongelijk in verschillende richtingen duwt zodat de oogbal uit zijn rondheid wordt getrokken, kunnen astigmatisme veroorzaken, een vervorming van het zicht. Dit wordt ervaren als een gevoel van verloren zijn, als onzekerheid of verwarring over waarden, wat we echt willen en/of wat we echt voelen. Waarden komen van “buiten” en worden “binnen” gebracht op een manier die niet natuurlijk, organisch of echt zijn voor onze ware persoonlijkheid. De stress van deze situatie wordt ervaren in ons bewustzijn maar ook in de oogspier.

Slecht zicht komt rond een tijd in ons leven dat we stress ervaren in relatie tot onze omgeving, en we op dat ogenblik niet helder zien, letterlijk en figuurlijk. Als dit lang duurt of met verhoogde intensiteit, kunnen de oogspieren, welke deze spanningen vasthouden, tijdelijk “bevroren” worden en de oogbal in een uitfocus conditie houden. Daar de spanning in deze spieren overeenkomt met spanningen in ons bewustzijn houdt dit ons ook in een bepaalde staat van Zijn. Deze oogspieren kunnen evenwel ontspannen en een heldere visie kan worden hersteld, gebruikmakend van ontspanningsoefeningen en Hatha Yoga oogoefeningen (gelijk aan wat optometristen “mobiliteits training” noemen).

De aanpak van zichtverbetering, die niet bekeken werd als een aspect van personaliteitsverandering, had maar een beperkt succes. In gevallen waar het zicht werd hersteld, ging de persoon door een transformatieproces en heeft in feite een rol laten vallen, is een ander Wezen geworden, en ziet de wereld door de ogen van het ware zelf. De graad en snelheid van verandering is verbonden aan onze kant, met de bereidheid de veranderingen en de nieuwe persoonlijkheid te aanvaarden, of beter gezegd, om te worden wie we echt zijn.Anatomie Ogen

Als de juiste “toon” is teruggebracht in de oogspier, hernemen de oogballen hun natuurlijke vorm, en helder zicht kan terugkomen. Spanningen worden losgelaten in ons lichaam en in het bewustzijn, en er is een terugkeer naar een gemakkelijker, duidelijker, meer natuurlijke manier van Zijn, voor eenieder van ons.

Daar zicht een metafoor is voor de wijze waarop wij naar de wereld kijken, en elk type zichtzwakte overeenkomt met een bepaald persoonlijkheidstype, zal elke verandering in onze persoonlijkheid gereflecteerd worden door veranderingen in ons uiterlijk zicht. Ons “nieuwe” Wezen zal dezelfde Essentie van Zijn hebben, doch een verschillende manier van samenwerken met de omgeving, een verschillende “dans” zonder de overdreven spanning. Het zal lijken alsof we ontwaakt zijn uit een hele echte droom en de dingen zullen op verschillende manieren zin hebben. Een opmerkingsfilter is verwijderd en echte waarden worden duidelijk. Ons “nieuwe” Wezen kan zelfs andere smaken krijgen in voedsel en/of kleding en andere persoonlijkheidsgewoonten ervaren, toch zal je je oprechter in je ware zelf vinden; het zal een welkome transformatie zijn.

Als we ons een bel van energie voorstellen – met onze waarnemingsfilters – om ons heen, kunnen we sommige beelden zien. De stroom van energie tussen de binnenzijde en de buitenzijde van de bel kan veranderd worden, zoals ook de aard van de bel zelf kan veranderen, welke in feite de waarnemings”filter” is waar we onze omgeving door zien. Een “vaste” filter stelt ons voor bepaalde patronen om uit te wisselen en op te merken. Het is als een selectieve lens die ons alleen toestaat het basisgeloof dat we gekozen hebben te aanvaarden en te zien, en andere mogelijkheden te negeren of niet mee te rekenen. Daar we reageren op een basis van de informatie die door ons heen komt, zijn we voorbestemd om op een vastgestelde manier te antwoorden op onze omgeving. Alhoewel de selectiviteit van de lens niet het probleem is, moet de misvormende emotionele filter worden losgelaten.

Als we duidelijk en gecenterd zijn, is de bel helder, dus ook onze wisselwerking. Als we middenin een sterke emotie zitten, zijn we niet gecenterd en onze waarnemingen veranderen. Situaties zien er anders uit en we reageren anders. De bel is misvormd door de emotionele golven. Als de sterke emoties van woede, angst, verwarring, enz. onderdrukt worden wordt de bel ook vervormd, maar het wordt niet herkend. We hebben ons vereenzelvigd met de misvormde kijk en geloven dat het de waarheid is en degene die we echt zijn vertegenwoordigt. In feite is het niet wie we zijn maar alleen wie we lijken te zijn zoals we functioneren met de misvorming. We kunnen de misvormende aspecten van de lens en onze waarnemingen loslaten en terugkeren naar onze heldere zelven.

Martin Brofman, PhD, maakte de Body Mirror System of Healing en A Vision Workshop als resultaat van zijn onderzoek in het lichaam/geest verband, en van wat hij leerde door zichzelf te helen van terminale kanker in 1975. Hij heeft sindsdien deze technieken overal ter wereld verspreid.Hij is stichter en directeur van de Brofman Foundation for Advancement of Healing

Gast Auteur

Gast Auteur

Verzamelnaam voor alle artikelen die door gast auteurs zijn geschreven. Ook met ons samenwerken? Wij werken graag samen bewuste ondernemers die een mooiere plek maken van deze wereld. Je leest er hier meer over
5-hoek

Overige artikelen

Waarom je de frequentie van je muziek wellicht wilt aanpassen
Waarom we ons tegen verandering verzetten & hoe we dat stoppen
3 manieren om sneller in slaap te vallen & voor een betere nachtrust
Emotionele Eerste Hulp voor angstige hoogsensitieve kinderen
Zit je veel aan je bureau? Probeer deze yogapose!
Het herstellen van je oorspronkelijke blauwdruk
8 wetenschappelijk ondersteunde redenen om ‘Ohm’ te zingen
Het sandwichkind-Hoe gedragen middelste kinderen zich?
5 zinnen die waardevoller zijn dan “ik hou van jou”
Hoe serieus neem jij jezelf eigenlijk?
De Wet van Aantrekking: pas op voor magisch denken
Pijnappelklier: de zetel van de ziel?