Een gesprekje met God – de kleine ziel en de zon

Ergens in de tijd was er een Zieltje, dat tegen God zei: ‘Ik weet wie ik ben!’

God zei: ‘Dat is heel mooi. Wie ben je dan?’

En het Zieltje riep: ‘Ik ben het Licht!’

God glimlachte breed en zei: ‘Dat klopt. Jij bent het Licht.’

Het Zieltje was dolblij, want het had ontdekt wat alle zielen in het Koninkrijk moeten ontdekken.

‘Woepie,’ zei het Zieltje. ‘Dat voelt goed!’

Maar al gauw wilde het Zieltje meer dan alleen maar weten wat het was. Nu wilde het zijn wat het was. Daarom ging het Zieltje terug naar God. (Dat zouden alle zielen moeten doen die willen zijn wat ze wezenlijk zijn.)

Het Zieltje zei: ‘Hoi, God. Ik weet nu wel wie ik ben, maar mag ik dat dan ook echt zijn?’

God antwoordde: ‘Bedoel je dat je wilt zijn die je al bent?’

‘Nou,’ zei het Zieltje, ‘het is wel leuk om te weten wie ik ben, maar om het dan ook te zijn, dat is weer iets heel anders. Ik wil weten hoe het voelt om het Licht te zijn.’

‘Maar dat ben je al!’ herhaalde God met een glimlach.

‘Ja, maar ik wil weten hoe dat voelt,’ drong het Zieltje aan.

‘Ach ja,’ grinnikte God, ‘ik had het kunnen weten. Je hield altijd al van avonturen.’

Maar toen keek God opeens ernstig. ‘Alleen…’

‘Alleen wat?’ vroeg het Zieltje.

‘Nou kijk, er is niets anders dan het Licht. Ik heb niets anders geschapen dan wat jij bent. Daarom is het niet zo gemakkelijk voor je om te ontdekken wie je werkelijk bent. Wat je niet bent is er immers helemaal niet?’

‘Hè?’ zei het Zieltje beduusd.

‘Je moet het zo bekijken,’ zei God, ‘jij bent net een kaarsje in de Zon. Je bent er wel, samen met een miljoen andere kaarsjes die samen de Zon vormen. En de Zon zou zonder jou de Zon niet zijn.’

Nee, dan zou het een zon met een kaarsje minder zijn – heel iets anders dan de Zon, want dan zou ze niet zo helder schijnen. Maar om jezelf te herkennen als het Licht als je omringd wordt door Licht, is wel een probleem.’

‘Nou,’ zei het Zieltje al wat vrolijker, ‘u bent God. Verzin maar iets.’

God glimlachte weer. ‘Dat heb ik al gedaan. Omdat je jezelf niet kunt zien als het Licht als je een deel bent van dat Licht, zal ik je omringen met duisternis.’

[….]

Uit: Een gesprekje met God – de kleine Ziel en de zon

van Neale Donald Walsch

Synthese, Voorburg 2018

Gast Auteur

Gast Auteur

Verzamelnaam voor alle artikelen die door gast auteurs zijn geschreven. Ook met ons samenwerken? Wij werken graag samen bewuste ondernemers die een mooiere plek maken van deze wereld. Je leest er hier meer over
5-hoek

Overige artikelen

Het herstellen van je oorspronkelijke blauwdruk
Pijnappelklier: de zetel van de ziel?
De pijnappelklier is de zetel van de ziel
10 Universele wetten van het bestaan
Aards lijden: mag je boos zijn op het universum?
Waarom lopen spoken of geesten tussen ons in hier op Aarde?
De engel van hoop-door Lorna Byrne
Friedrich Rittelmeyer´s reis door de hemel met een engel
Candida albicans als spirituele leermeester…
Een nieuw jaar: wat gún je jezelf?
Engelen staan altijd naast je, ook als je ze niet ziet
De kracht van herhaling vs de kracht van je hart