Je bestemming zit al in je – Activeer je goddelijke blauwdruk!

Wat is je ‘goddelijke blauwdruk’? En je bestemming? Waarschijnlijk zijn het ongrijpbare concepten, waar je óf blij, óf nerveus van wordt. We kunnen de ziel nog wel voelen en de betekenis ervan steeds beter doorgronden, naarmate we verder vorderen in ons transformatieproces. Maar je ‘divine plan’? En hoe dat samenhangt met jouw leven, hier?

Vooropgesteld: wat bewustzijn, energie, geest, god, ziel en hoger zelf precies zijn, is nauwelijks in woorden te vatten, laat staan dat ik precies weet hoe ze zich tot elkaar verhouden. Ook al omdat ze niet op zichzelf staan, maar diep met elkaar verbonden zijn. Je zal de verschillende velden van bewustzijn zelf moeten onderzoeken om te weten wat ze voor jou betekenen en daar kan je een leven lang aan wijden.

Lichtcodes en je goddelijke blauwdruk

Maar goed. Wat is je goddelijke blauwdruk? En hoe activeer je die? De goddelijke blauwdruk van de ziel ziet er (voor mij op dit moment) uit als een oneindig gecompliceerde matrix van lichtlijnen, die codes omvatten die in de loop van je leven en levens geactiveerd kunnen worden. In de blauwdruk vind je bijvoorbeeld de lichtcodes die vorm geven aan de cellen van een foetus die zich ontwikkelt tot baby (hartcellen weten hoe ze het hart vormen) en de codes van je universele én unieke menselijke structuur: iedereen heeft oren en een neus, maar we zien er allemaal anders uit; we hebben ieder een unieke expressievorm. De blauwdruk omvat ook de informatie over je unieke talenten en pad, je ‘divine plan’, bestemming of potentie; sommige mensen worden architecten of healers, anderen moeders of wereldleiders en in al die diversiteit vormen we samen de eenheid.

Helingsproces

De ziel is zowel verbonden met je aardse vorm als met je goddelijke plan. De ziel gebruikt de aardse persoonlijkheid als lesmateriaal om haar doel op aarde te realiseren: het doorlopen van een helingsproces en ontwikkelen van bewustzijn. Het gaat daarbij niet alleen om verruimen van bewustzijn voor jouw persoonlijke groei, maar ook om vergroten van universeel bewustzijn, dat ten goede komt aan elk levend wezen.

Het activeren van die codes in je goddelijke blauwdruk gaat gedeeltelijk vanzelf (een hart groeit sowieso), maar vooral ook via je eigen bewustzijn; de aanwezigheid bij jezelf, in steeds diepere en ruimere lagen van wie je bent, zet die codes aan. In je proces, in de details van je leven, verken en ontdek je jezelf zowel aan de ‘trage’ kant van het frequentiespectrum (lichaam en emoties), als aan de kant van de snelle vibraties (god, bron, licht). De integratie van beide brengt je tot je authentieke expressie.

goddelijke blauwdruk

Bestemming

Tijdens je vroege jeugd doe je persoonlijke ervaringen op die je je leven lang kunt blijven meedragen als pijn (angst, verdriet, beperking, schaarste), maar die je ook kunt helen. In het laatste geval transformeert de energie in je basis (verbonden met je persoonlijkheid en meer ‘verdichte’ of ‘zware’ energetische realiteit) in een krachtige bodem, waarin je de hoge frequenties van je goddelijke blauwdruk kunt gaan gronden. Vervolgens kunnen ze, door jouw menselijke vorm heen, tot expressie worden gebracht. Het resultaat is het leven van je bestemming hier op aarde, ofwel: op steeds meer niveaus vorm kunnen geven aan liefde.

Met het dieper zakken in je lichaam en het transformeren van je pijn, ontdek je de perfectie van de goddelijke blauwdruk. Je wordt daardoor vanzelf jezelf, net zoals een klaproos altijd een klaproos wordt; het gebeurt omdat de goddelijke en genetische codes de vorm, kleur, geur en schoonheid in zich dragen. Dus je jeugd, je lichamelijke gesteldheid, je uitdagingen, je pijn, je weg, je talenten, etc., maken allemaal deel uit van een ‘matrix’ die precies voortbrengt wat de bedoeling is: precies die omstandigheden, die achtergrond en dat verlangen activeren jouw unieke bewustzijn en zetten je aan tot ontwikkeling. En terwijl je in die matrix groeit en verankert, lukt het steeds beter om het ook zo te zien, te accepteren en zelfs om er dankbaar voor te zijn.

Goddelijke expressie

Ultieme goddelijke vormen van expressie zijn bijvoorbeeld Liefde, Waarheid, Schoonheid, Vreugde en Overvloed. Niet ieder leven zal daar een uitdrukking van zijn. Sommige mensen zullen dat voortbrengen en met hun omgeving delen (op grotere of kleinere schaal) en anderen niet. Het verschil zit hem in het bewustzijn dat we steken in ons groei- en helingsproces. Je bewustzijn (aandacht en aanwezigheid) activeert de lichtcodes in je blauwdruk. Die zullen langzaam maar zeker de grootste liefde, waarheid, schoonheid, vreugde en overvloed omhoog brengen in je eigen lijf en leven, vanuit de goddelijke dimensie van bewustzijn. Je raakt daarmee verder uitgelijnd met wie je ten diepste bent: je kwetsuren hoeven niet meer beschermd, je potentie mag geleefd.

spirituele gidsen- mediteren met je gids

Toewijding

Om je bestemming te vinden hoef je dus ergens niet veel anders te doen dan dat: aanwezig zijn bij je eigen binnenwereld en je leven, er met liefde voor zorgen en actie ondernemen op het moment dat de impuls komt van binnenuit. Je zielsbestemming ontvouwt zich dan ‘vanzelf’ langs de lijnen van je goddelijke blauwdruk en, natuurlijk, als resultaat van veel toewijding. Je persoonlijkheid hoeft echt geen druk te zetten of haast te hebben of nu al te weten wat je goddelijke missie is. Een wereldpianist stijgt ook niet zomaar boven de rest uit; die oefent en oefent om dat niveau te bereiken. Achterover hangen is niet de manier, maar voortdurend in actie zijn evenmin. Eigenlijk gaat het vooral om je eigen ritme vinden en de balans tussen spanning en ontspanning.

Ter geruststelling: de goddelijke bestemming van je ziel heeft weinig te maken met het vergaren van geld, bezit, erkenning of succes in de buitenwereld (allemaal zaken die het ego graag nastreeft). Ze kunnen wel een resultaat zijn, en leuk voor je persoonlijkheid, maar zijn geen drijfveren. Belangrijkste voor de ziel is dat je, met het naar de oppervlakte komen van je blauwdruk, je leven kan leiden in verbinding met je hoofd (visie), hart (liefde) en buik (actie) en dát is ultiem vervullend.

Activeer je goddelijke blauwdruk!

Tot slot: je eigen bewustzijn is niet de enige manier om je ‘broncodes’ aan te zetten. Het gebeurt bijvoorbeeld ook als je een zielsverwant ontmoet en de liefde van je hart ontwaakt, of door krachtplaatsen te bezoeken (tempels of plekken in de natuur) en door samen te komen met groepen mensen in (online)ceremonies. De energie van die verbindingen resoneert tot in dimensies van jezelf die ver voorbij je persoonlijkheid gaan. Zodra er nieuwe lichtcodes worden geactiveerd kan er weer een nieuwe ontwikkelingscyclus op gang komen, waarmee je meer liefde, waarheid, schoonheid, vreugde en overvloed genereert. Voor jezelf en anderen.

Iedere volle maan kun je deelnemen aan een Volle Maan Ceremonie en Activatie. Tijdens deze ceremonie activeer je het bewustzijn dat nu in jouw leven nodig is om te groeien. Het is een ideaal moment om een heldere intentie te zetten voor jouw leven.

De Volle Maan Ceremonie en Activatie duurt van van 20:00 uur tot 21:00 uur.
Doe je mee? Je kunt je hier voor deze ceremonie inschrijven. De bijdrage is € 17,95,- en inclusief replay

Leestip

The Sophia Code, A Living Transmission from The Sophia Dragon Tribe – Kaia Ra

Hermelijn van der Meijden

Hermelijn van der Meijden

Hermelijn van der Meijden is schrijver van Negen Geheimen van de Vrouw, een zeer persoonlijk, eerlijk en soms hilarisch boek over haar zoektocht naar liefde, seks en intimiteit (ook boeiend voor mannen). Eerder schreef ze De Droomvrouw en Mijn vader lijkt op Barbapapa, waarin, net als in Negen Geheimen, de energetische wereld centraal staat. In april 2023 heeft ze "Dark Moon Creation" gelanceerd, een krachtig energetisch jaarprogramma met meditaties, visualisaties en activaties, dat jou ondersteunt om de donkere maanenergie toe te passen voor je eigen transformatie- en helingproces. Stap voor stap, maan voor maan, zet je je grootste potentieel in de wereld, op een manier die voorbij gaat aan je voorstellingsvermogen. Soms, als er tijd over is, doet ze een-op-een sessies: readings en healings.
5-hoek

Overige artikelen

Het herstellen van je oorspronkelijke blauwdruk
Pijnappelklier: de zetel van de ziel?
De pijnappelklier is de zetel van de ziel
10 Universele wetten van het bestaan
Aards lijden: mag je boos zijn op het universum?
Waarom lopen spoken of geesten tussen ons in hier op Aarde?
Friedrich Rittelmeyer´s reis door de hemel met een engel
Een nieuw jaar: wat gún je jezelf?
De kracht van herhaling vs de kracht van je hart
Het (verschil in) perspectief van de mens en dat van de ziel
Waarom Lichttaal zo populair is in Nederland
Zo bereid je moeilijke beslissingen energetisch voor